SE

Folkuniversitetet startar skrivarkurs för ensamkommande ungdomar

I höst har Folkuniversitetet i Göteborg startat en skrivarkurs för ensamkommande ungdomar. Kursen ger dem möjlighet att berätta sin historia och bygga en identitet i sin nya svenska kontext.
Skrivarkursen är ett utvecklingsprojekt inom ramen för Folkuniversitetets verksamhet för uppsökande folkbildning. Bakom idén st?r Agneta Slonawski, journalist, författare och skrivarkursledare p? Folkuniversitetet.
? Jag har arbetat som god man för ensamkommande ungdomar i m?nga ?r. Jag fick idén till kursen när en kille fr?n Afghanistan bad mig hjälpa honom att skriva en bok om hans liv. Det väckte tankar om att det nog är m?nga andra som vill berätta om sina erfarenheter, säger hon i en intervju som sker inför kursdeltagarna ? som en del av undervisningen.
Formulerar sig och sina tankar
Kursens fokus ligger p? att skriva, lyssna och läsa ? men även p? att fika, skratta och prata. En förutsättning för en bra kurs är att blanda killar och tjejer fr?n olika länder för att f? dynamik i gruppen.
? När jag arbetade fram kursen hade jag ett antal ord i huvudet: d?, nu, sen, skriva, läsa och läka. De är kursens röda tr?d och det som skiljer den fr?n en vanlig skrivarkurs.
? Deltagarna f?r skriva vad som helst, men jag har ofta förslag p? vad vi ska arbeta med. Formen är inte s? viktig. Det centrala är att de formulerar sig och sina tankar och diskuterar med varandra, säger Agneta Slonawski.
Stor betydelse för identitet och delaktighet
Förhoppningen är att deltagarna genom skrivarkursen f?r tillg?ng till ett spr?k som stärker dem i mötet med det svenska samhället och hjälper dem att känna delaktighet.
? Deltagarna f?r först?else för spr?kets olika niv?er och för sig själva här och nu. Att man lär känna sig själv och kan formulera sina tankar har stor betydelse för identiteten. Jag tror att det har en positiv effekt, säger Agneta Slonawski.
Ungdomarna själva är nöjda och lär sig mycket. Det märks tydligt att de tycker att det är roligt och är m?na om att komma ig?ng. När intervjun drar ut p? tiden hörs ot?liga röster:
? Kan vi f? börja skriva nu?
Fakta om skrivarkursen för ensamkommande ungdomar
? Kursen g?r p? Folkuniversitetet p? tisdagar och p? Londongatans boende för ensamkommande ungdomar p? onsdagar. Den best?r av sju tillfällen om vardera tre lektionstimmar. Efter kursen f?r deltagarna ett diplom, en bok och en skrivbok där de uppmuntras att fortsätta skriva.
? LL-förlaget (Centrum för lättläst) har skänkt böckerna som deltagarna f?r efter kursen.
? Inför 2015 ansöker Folkuniversitetets avdelning för uppsökande folkbildningsverksamhet om externa projektmedel för att sprida konceptet i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att upprätta samarbeten med bland annat kommunerna och Rädda Barnen.
Kontakt
Malin Lönegren Mikulic
Verksamhetsledare
Uppsökande folkbildning
031-10 65 73
[email protected]

Folkuniversitetet Göteborg är ett studieförbund grundat av universitetet och studentk?ren. V?r verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Vi verkar för ett internationellt synsätt, pedagogisk förnyelse och ett nära samarbete med universiteten. Vi är frist?ende fr?n politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.22200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Barbara Beltz   #Referens Cells   #USA   #Wellesley College