Förändringar i ledarskapet underlättar rekrytering av kvinnor till höga positioner utan kvotering.

Helena Källström har tidigare tackat nej till och avsagt sig ledande positioner i näringslivet p? grund av att hon förväntades satsa p? företagens lönsamhet p? bekostnad av medarbetarnas hälsa. Idag vet hon att det är möjligt att skapa en kombination genom ett mer balanserat ledarskap. När vi inte leder i enlighet med v?ra egna värderingar s? kan det leda till problem med att vi tappar engagemang och i förlängningen även till utbrändhet/utmattningssymtom. Det här kan vara en av orsakerna till att det är sv?rt att rekrytera kompetenta kvinnor till VD-poster, styrelseuppdrag och andra toppositioner i näringslivet. Helena Källström, ny VD p? Lifecap AB, deltar i direktsändning i Radio Roslagen den 12/8 klockan 08-09.

Gaya fr?n Lifecap intervjuar Helena och det g?r att ställa fr?gor till Helena via chat under direktsändningen. Det inspelade programmet kommer att finnas tillgängligt via Radio Roslagens hemsida efter sändning.
Lifecap AB – hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre m?ende.
Lifecap AB, Vändviksvägen 7, Tulka 1745, 760 49 HERRÄNG
www.lifecap.se 03130Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top