Forn?yde nettstudenter

En NTNU-unders?kelse utf?rt for Fleksibel utdanning Norge (FuN) tar for seg nettstudenters opplevelse av hvordan det er ? v?re nettstudent, og hvem de er.

P? grunnlag av dette er det utarbeidet en rapport som tar for seg blant annet motivasjon, studievaner og behov for hjelp underveis i studiene. Unders?kelsen er basert p? svar fra 1 200 studenter fra de 17 offentlig godkjente nettskolene i Norge, og NKS-studenter er sterkt representert i utvalget.
Fire motivasjonsfaktorer
Unders?kelsen viser at studentenes motiver for ? velge nettstudier kan forklares av fire hovedfaktorer:
Trekk ved skolen (brukervennlig portal, godt omd?mme og flinke l?rere)
Studiepreferanser (positive erfaringer, mulighet for ? sette eget tempo og hensyn til egen helse)
Ytre omstendigheter (press fra andre og eneste mulighet fordi ?nsket utdanningen bare tilbys over nett)
Eneste mulighet ut fra livssituasjonen (mulighet til ? kombinere jobb og familiesituasjon med studier)
Resultatene av unders?kelsen viser at nettstudentene er ambisi?se, at de trives med ? studere p? nett og er forn?yde med utdanningen. De opplever generelt at de h?ndterer studieformen godt og f?r tilbakemeldinger fra skolen som bekrefter dette.
Gode studiebetingelser
Tre av fire hevder at en av ?rsakene til at de lykkes er faglig hjelp fra veiledere ved behov. I tillegg kommer det frem at de aller fleste respondentene er i kategorien ?voksne? og har et krevende hverdagsliv. Gode studiebetingelser p? hjemmebane er derfor sentralt for at de skal lykkes. Det at man klarer ? h?ndtere studier i tillegg til ulike livssituasjoner anses som mestring. Erik Faye Lindvig, MBA-student hos NKS Nettstudier, bekrefter at han kjenner seg igjen i funnene i unders?kelsen.
– Det er tre sentrale punkter for at jeg skal lykkes med nettstudiene. F?lelsen av ? mestre, hjelp ved behov og st?tte fra kona n?r lesedagene blir lange, sier Erik.
Unders?kelsen konkluderer med at studentene er forn?yde med jobben nettskolene gj?r. De f?ler at de f?r god informasjon, at arbeidsmengden er passe, l?rere og veiledere er kompetente og teknologien er oppdatert. Hele 85 % hevder at de kunne tenke seg ? ta nettstudier igjen en annen gang.
Unders?kelsen i sin helhet kan du lese her.
NKS ble etablert i 1914 av Ernst G. Mortensen. I l?pet av nesten 100 ?r har mer enn tre millioner nordmenn tatt utdanning via NKS. NKS samarbeider med en rekke h?yskoler og tilbyr sammen med dem et bredt spekter av h?yskolestudier p? nett.
Studentene f?r vitnem?let sitt fra samarbeidende h?yskole. I tillegg finnes et godt tilbud innen yrkesrettet utdanning.
For mer informasjon, kontakt: Markedssjef Cecilie Bryner – mob 97090996
0000

Authors

Related posts

Top