SE

Forskare undersöker kommunikation och medierapportering om skogsbranden

Kommunikationen kring den stora skogsbranden i Västmanland ska nu sättas under lupp. Det är forskare vid Mittuniversitetet som ska undersöka dels hur kommunikationssamordningen fungerade i skarpt läge, dels hur mediernas rapportering s?g ut.
Flera forskare vid Mittuniversitetets forskningscenter Demicom ska under hösten ägna sig ?t skogsbranden i Västmanland. P? uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska de i tv? olika forskningsprojekt ta sig an uppgiften.
Professor Catrin Johansson och Emelie Bäck ska undersöka hur kommunikationen kring skogsbranden i Västmanland samordnades under krisens mest akuta fas. De kommer därför att studera de möten med flertalet berörda myndigheter som koordinerades av MSB i syfte att samordna kommunikationen till allmänheten. Resultatet sammanställs i en rapport som beräknas vara färdig i början av 2015.
? Vi kommer att identifiera b?de styrkor och svagheter i hanteringen av krisen, säger Catrin Johansson.
Samtidigt ska en annan forskargrupp, under ledning av professor Lars Nord, undersöka hur mediebevakningen av branden s?g ut ? b?de vad gäller traditionell nyhetsjournalistik i press, radio och tv, samt redaktionernas arbete med sociala medier i samband med branden. Studien kommer att baseras b?de p? inneh?llsanalys och p? intervjuer med journalister. Undersökningen ing?r i projektet, Digkris, Den digitala kriskommunikationens villkor, och kommer att redovisas under 2015.
? Det är intressant att undersöka hur medierna värderar alla budskap och källor i sociala medier under en kris som denna, säger Lars Nord.
Kontakt:
Emelie Bäck, adjunkt, 070-366 57 50, e-post: [email protected]
Catrin Johansson, professor, 070-554 26 69, e-post: [email protected]
Lars Nord, professor, 070-550 93 33, e-post: [email protected]

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #John Vennerholms   #SLU   #Vernissage Mer