SE

Forska!Sverige kommenterar: Folkpartiets valmanifest 2014

När partiledare Jan Björklund under m?ndagen presenterade Folkpartiets valmanifest l?g fokus p? skola och jämställdhet.
Som en del av satsningen p? skolan och byggandet av framtida kunskap nämns även vikten av att bygga l?ngsiktiga och konkurrenskraftig förutsättningar för att bedriva forskning i Sverige.
-Det är glädjande att Folkpartiet lyfter vikten av l?ngsiktighet i forskningssatsningarna. Detta är centralt för att svensk medicinsk forskning ska vara konkurrenskraftig och n? framg?ng säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.
Även spetssatsningar p? de mest framst?ende forskarna och talangfulla yngre forskare är omr?den som lyfts i Folkpartiets valmanifest, samt behovet av infrastruktur för att kunna bedriva grundforskning i världsklass.
-Sverige har en l?ng tradition som framst?ende forskningsnation. Tyvärr har vi under senare ?r halkat efter i flertalet internationella jämförelser. Därför är det mycket välkommet med riktade satsningar av detta slag, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Mobil: 0703-88 35 96 E-post: [email protected]
www.forskasverige.se

Forska!Sverige – för hälsa och välst?nd4100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy