SE

Forska!Sveriges utmärkelse till politiker 2014 g?r till Barbro Westerholm

Forska!Sveriges utmärkelse till politiker 2014 g?r till riksdagsledamot Barbro Westerholm (FP). Hon f?r utmärkelsen för sitt beundransvärda engagemang och kraftfulla agerande inom forskningsfr?gor som berör människors livsresa med utg?ngspunkten att alla individer är olika. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 15e oktober p? Uppsala slott.
Barbro Westerholm är läkare, forskare, ämbetsman och riksdagsledamot för Folkpartiet. Hon har genom sina olika roller i samhället kontinuerligt arbetat för bättre hälsa för alla medborgare.
– Barbro Westerholms kraftfulla arbete för att stärka medicinsk forskning och dra nytta av den med syfte att öka hälsan hos alla medborgare har varit och är fortfarande mycket viktigt för enskilda människor, s?väl som för Sveriges utveckling, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.
Barbro Westerholms har inte bara hjälpt patienter som läkare och utvecklat ny kunskap via sin forskning, utan även tagit ett bredare grepp genom att driva förändringsarbeten inom myndigheter. Ett exempel är att Westerholm under sin tid p? Socialstyrelsen drev igenom att homosexualitet inte längre skulle räknas som en psykisk sjukdom av socialstyrelsen. Som politiker har hon drivit betydelsen av medicinsk forskning och ökad hälsa i samhället p? ett mycket tydligt sätt.
– En s?dan här utmärkelse är viktig för att man skall fortsätta att driva olika fr?gor i politiken. Den fr?ga jag har högst upp p? forskningslistan är forskning kring värdet av livserfarenhet i arbetsliv och civilt samhälle, säger Barbro Westerholm.
Se pressinbjudan till Forska!Sverige-dagen
För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare Forska!Sverige
070-388 35 96, [email protected]
Adam Alfredsson, pressansvarig FP
08-786 42 87, 070-298 67 90, [email protected]

Forska!Sverige – för hälsa och välst?nd71900Skicka som e-post
Share this

Similar Posts