SE

Forskning nära företagen stärker Jönköpingsregionen

Nya kunskaper som kan tas tillvara direkt i företagens vardag, i forskningsprojekt som stärker Jönköping som forskningsregion. Det är tanken när högskolan, Regionförbundet och näringslivet drar ig?ng ett gemensamt forskningsprogram.
Med forskningsprogrammet satsar man gemensamt för att:
öka forskningsvolymen i regionen, p? väg mot att bli en ledande forskningsregion i Europa, enligt m?let i den regionala utvecklingsstrategin.
utveckla omfattningen av och kvaliteten i samverkan mellan högskolan och det regionala näringslivet.
Regionförbundet och högskolan bidrar med 5 miljoner kronor vardera till forskningsprogrammet, mot att näringslivet bidrar med egen tid motsvarande cirka 10 miljoner kronor ytterligare till de tre tre?riga forskningsprojekten som nu startar. Utöver detta finansierar Vinnova den administrativa uppbyggnaden av programmet.
? Det faktum att vi jobbar med problem som är direkt relevanta för de delaktiga företagen och att de bidrar med egen tid, snarare än pengar, ger goda förutsättningar att skapa genuin samverkan mellan högskolans forskare och företagen, säger Lars Niklasson, prorektor vid Högskolan i Jönköping.
Ett av de tre forskningsprojekt som nu kan starta är projektet PEOPLE där forskare och företag tillsammans ska arbeta för att förebygga vävnadsskador fr?n hjälpmedel som proteser och rullstolar.
? Trycks?r, liggs?r och sitts?r kan vara sv?rbehandlade och även f? livshotande konsekvenser. I projektet ska vi tillsammans med Hälsohögskolan undersöka orsakernatill skadorna och arbeta för att kunna optimeradesignenav till exempel proteser, rullstolar och ortoser p? individniv?, konkurrenskraftigt och h?llbart, säger Kent Salomonsson, universitetslektor i maskinkonstruktion, Tekniska Högskolan vid Högskolan i Jönköping.
De tv? andra forskningsprojekten handlar om förutsättningar för företag att beh?lla produktion i Sverige, samt ett simuleringsverktyg som ska underlätta industriell produktframtagning.
Totalt kommer högskolans forskare att samarbeta med tio företag inom de tre projekten.
? Forskningsprogrammet möjliggör ett tätare samarbete mellan regionen, högskolan och näringslivet, vilket bidrar till uppfyllandet av m?len i den regionala utvecklingsstrategin. Vi hoppas p? goda resultat, regional tillväxt och fortsatt inomregionalt gott samarbete, säger Annelie Svenningsson Rydell, projektansvarig vid Regionförbundet.
? Jag hoppas detta är den första omg?ngen av flera med företagsnära forskningsprojekt som vi genomför inom ramen för v?rt samarbete, och att vi i framtiden även kan utveckla arbetssättet till andra samhälleliga aktörer, säger Lars Niklasson.
Mer information om forskningsprogrammet och de tre projekten
För mer information kontakta gärna:
Lars Niklasson, prorektor Högskolan i Jönköping
Telefon: 070-333 03 65

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Andrea Gillgren   #Dzenan Sahovic   #FN   #FOI