SE

Forskning om managementinnovationer finansieras av Riksbankens Jubileumsfond

Robert Demir, fil dr i företagsekonomi, har f?tt finansiering av Riksbankens Jubileumsfond att utforska hur icke sanktionerade managementinnovationer kommer till st?nd.
Demir ska utforska hur managementinnovationer kommer till, särskilt de vardagliga aktiviteter som äger rum i periferin av organisationer och som genomförs utan ledningens formella samtycke. De gör ofta de organisatoriska processerna effektivare och är en källa till förnyad konkurrenskraft.

Konceptuella verktyg och empiriska bevis saknas för hur managementinnovationer kommer till, särskilt de som äger rum i periferin av organisationer och som genomförs utan ledningens formella samtycke.
Projektet syftar till att förklara hur spontana vardagliga aktiviteter kan vara en rik källa för innovativa praktiker som gör organisatoriska processer effektivare och därmed fungerar som en potentiell källa till förnyad konkurrenskraft. Att först? dessa mikroprocesser för förnyelse och förändring är b?de teoretiskt och empiriskt viktigt.
Begreppsmässigt avser studien att rikta uppmärksamheten mot källorna och konsekvenserna av icke-sanktionerade managementinnovationer s? att de bättre kan förklara var förändring och förnyelse sker, vilket länge har varit en omdebatterad fr?ga.
Empiriskt avser projektet belysa värdefulla insikter för företagen och kan leda praktikers uppmärksamhet mot aspekter och innovationskällor som hittills varit dolda och försummade till förm?n för andra, mer fashionabla, innovationsobjekt s?som produkter, tjänster och teknologi.
För mer information, kontakta:
Robert Demir, 070-511 74 84
[email protected]
Ratio är ett självständigt forskningsinstitut med uppgift att utveckla och sprida ny kunskap om:
– Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt
– Företagandets villkor – lagar, regler och värderingar
– Hur politisk förändring kommer till st?nd
Fokus ligger p? tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi, med tydlig internationell koppling.
För mer information g? till www.ratio.se
3000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts