SE

Förskolebarn f?ngar strömtjuvar

2014-10-15 10:00 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut I dagarna startade den andra testperioden i projektet FörskoleVis där förskolebarn letar efter strömtjuvar i förskolan. Till sin hjälp har de och förskolepedagogerna ett handledningsmaterial och ett digitalt verktyg som hjälper dem att hitta vilka apparater som använder mest el. Läs mer p? www.forskolevis.se

I dagarna startade den andra testperioden i projektet FörskoleVis där förskolebarn letar efter strömtjuvar i förskolan. Till sin hjälp har de och förskolepedagogerna ett handledningsmaterial och ett digitalt verktyg som hjälper dem att hitta vilka apparater som använder mest el. Syftet med projektet FörskoleVis är att barn och förskolepedagoger tillsammans ska kunna se och först? vad energi är och hur mycket energi de använder i förskolan. De kommer därför att bli medvetna om kopplingen mellan sitt beteende och energianvändningen ? och göra energikloka val.
Redan i v?ras genomfördes första pilotperioden när materialet testades i de fem förskolorna som är med i projektet. Hittills har responsen fr?n barnen och personalen i förskolorna varit mycket positiv, och de flesta tycker att materialet är roligt och intressant att använda. En av de deltagande förskolepedagogerna säger s? här om projektet:
? Jättekul och f? vara i detta pilotprojekt och även kunna p?verka vad som ska vara med. Det känns jätteviktigt att f? jobba med detta tillsammans med barnen!
De synpunkter som kom in fr?n förskolorna i v?ras, har tagits till vara och använts för att uppdatera handledningsmaterial och digitalt verktyg till pilotperiod 2 som precis startat. För att kunna se om och vilken effekt konceptet har p? elanvändningen, mäts samtidigt elanvändningen i förskolorna. Mätresultatet visar p? en lägre elanvändning under pilotperiod 1 än under referensperioden, vilket är fantastiskt kul!
? Om barn lär sig att f?nga strömtjuvar redan som sm? s? kommer de antagligen fortsätta att vara medvetna och energikloka som vuxna, säger Kristina Fyhr, projektledare för FörskoleVis p? SP.

Konceptet utvecklas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tillsammans med Interactive Institute Swedish ICT och GR Utbildning samt pilotförskolor i Göteborg, Härryda, Kungälv, Trollhättan och Oskarshamn.

För mer information, kontakta: Kristina Fyhr, projektledare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tel. 010-516 57 70, [email protected]
Läs mer p? www.forskolevis.se

Projektet p?g?r till och med v?ren 2015 och det digitala verktyget och handledningsmaterialet ska därefter spridas s? att det kan användas av fler förskolor i landet.
Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen (tack vare försäljning av el märkt Bra Miljöval) och de deltagande kommunerna Göteborg, Härryda, Kungälv, Trollhättan och Oskarshamn.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och h?llbara utveckling. Läs mer p? www.sp.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy