Förskollärarutbildningen vid Högskolan i Gävle i topp när landets utbildningar rankas

Vid Uranks senaste ranking av svenska universitet och högskolor toppar förskollärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Ocks? grundlärarprogrammet vid Högskolan i Gävle rankas högt och n?r en fjärdeplats.

Varje ?r rankar den oberoende organisationen Sveriges universitetsranking (Urank) landets universitet och högskolor.
Totalrankningen av Sveriges 28 lärosäten innebär en sammanställning av 27 variabler, uppdelade p? sex aspekter av utbildningen: studenterna, grundutbildningen, forskningen och forskarutbildningen, internationaliseringen, lärarna samt lärosätenas förm?ga att rekrytera studenter med olika bakgrund.
– Ett glädjande besked, man ska komma ih?g att det är mycket ovanligt att högskolor kan sl? sig in bland de stora universiteten i denna typ av rankingar, säger Erika Rosen, verksamhetsstrateg vid Högskolan i Gävle.
– Roligt att förskollärarutbildningen uppmärksammas p? det här sättet. Vi vet ju sedan tidigare att utbildningen har ett gott anseende hos studenterna med ett högt söktryck sedan starten 2011, säger utbildningsledare Anna Eriksson

Mycket populär förskollärarutbildning i Gävle
En sammanställning som Lärarförbundet l?tit göra visar att antalet förstahandssökande per antagen till förskollärarutbildningen toppas av Högskolan i Gävle och Södertörns högskola.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en h?llbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. V?ra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.2200Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top