Læring

F?rst i Norge – Helhetlig kundeopplevelse

F?rst i Norge – Helhetlig kundeopplevelse
15-05-2013 07:00 Lifeliving Randi N?ss og lifeliving er f?rst ute i Norge med en helhetlig kundeopplevelse forankret i travle lederes reelle behov, og med fokus p? hele mennesket. Underliggende filosofi er at du m? ha det bra for ? prestere bra. Randi inviterer ogs? politikere og n?ringsliv til ? engasjere seg i mer fundamentale og langsiktige strategier for b?rekraftig lederskap. Hun mener bonus er bedre folkehelse.

Randi N?ss og lifeliving er f?rst ute i Norge med et helhetlig service leveranse system tilpasset travle ledere. Vi leverer en helhetlig kundeopplevelse forankret i travle lederes reelle behov, med fokus p? hele mennesket. Service leveranse systemet bygger p? en filosofi om at du m? ha det bra for ? prestere bra. Randi inviterer politikere og n?ringsliv til ? engasjere seg i mer fundamentale og langsiktige strategier for b?rekraftig lederskap. Hun mener dette vil bidra til bedre folkehelse.
Serviceinnovasjon
lifeliving er nytenkende p? flere omr?der. Innovasjon er knyttet til hvordan vi kombinerer varer og tjenester p? en ny m?te for ? skape ny verdi og ettersp?rsel = verdiinnovasjon. Innovasjon er ogs? knyttet til hvordan vi organiserer selskapet for ? gi et helhetlig tilbud = arkitektonisk innovasjon. Vi utvikler en helhetlig handleopplevelse, et serviceleveranse system = serviceinnovasjon. Videre er fokus p? innovasjon i forretningsmodell og nettverk.

lifeliving sin ambisjon er ? utvikle kraftfulle endringsledere og l?nnsomhet gjennom menneskelige ressurser ? en helhetlig livsstils orientering med fokus p? hele mennesket.
For mer informasjon om lifeliving ? les her www.lifeliving.no/lifeliving
Randi N?ss er grunder og eier av lifeliving. Randi gjorde en rask lederkarriere innen reiseliv og luftfart – ledet bl.a. en av 4 store samordningsprosesser mellom SAS og Braathens. Randi skiftet karriere fra reiseliv og luftfart til detaljhandel og livsstil, hvor hun bl.a. har erfaring fra IKEA. Hun har v?rt ledermentor p? mentorprogrammer og har en Master of Management fra BI.
?Refleksjon over mine livsstils dilemmaer i rollen som endringsleder i store organisasjoner har gitt innsikt, oversikt, bevissthet og engasjement. Jeg har flere ganger g?tt ?FRA 0 energi TIL skapende og handlekraftig energi?. Jeg har brukt min samlede erfaring til ? skape et helhetlig og unikt r?dgivning- og livsstils konsept for ledere?. Les mer om Randi og hennes bakgrunn her www.lifeliving.no/Om-Randi
For ? skape gode lederutviklingsprogrammer m? du forst? hvordan travel ledere har det i hverdagen, du m? forst? hva som skjer i hodene deres, hva de dr?mmer om og hva de har behov for. Det er tid for handling. Tid for handling er N?. Randi har kombinert sin samlede kompetanse med relevant teori og forskning. Videre brukt analytiske evner, kreativitet og kunnskap om kommersialisering til ? utvikle et inspirerende program. Mer informasjon om nytt & unikt leder mentor program se http://www.lifeliving.no/executive/2013-2/
Unikt konsept
Tilsvarende helhetlige tenkning finnes ikke i Norge i dag. Konseptet er unikt med utgangspunkt i;
1. One stop shopping; ett konsept med helhetlig tenkning ift jobben & privatlivet med fokus p? hele mennesket.
2. Enkelhet & tilgjengelighet ? enkel tilgang til balansert og bevisst livsstil for travle ledere. Produkter og tjenester tilbys delvis online ? enkelt og fleksibelt for travle ledere.
3. V?r evne til ? m?te komplekse problemstillinger med stimulerende aktiviteter. Muliggjort av v?r nytenkning og evne til ? koordinere og anvende kompetanse, ressurser og aktiviteter innenfor en helhetlig tenkning av utfordringer og l?sninger.

A to już wiesz?  Ett flexibelt extrajobb där du f?r användning för allt-i allo kunskaper som du redan har

?nsker fokus p? fundamentale tiln?rminger i utvikling av lederskap
Parallelt med de helhetlige programmene vi introduserer er Randi stor tilhenger av ? se p? enn? mer fundamentale l?sninger og tiln?rminger til utvikling av lederskap. Jordm?dre, barnehager og barneskole har en sentrale roller i ? utvikle personlig trygghet, sosiale ferdigheter, verdier og holdninger, og er derfor sentrale premissgivere for utvikling av fremtidens ledere. Et ?nske om ? fremme det konstruktive lederskapet, b?r inneb?re ? gi mer oppmerksomhet, ressurser og status til disse gruppene. Randi ser gjerne at n?ringsliv og politikere samarbeider om langsiktige l?sninger. Det handler om ? ha perspektiver p? verdiutvikling. Dette krever samspill og koordinering av helsepolitikk, familiepolitikk, utdanningspolitikk og n?ringspolitikk.

Helsefremmende
? utvikle personlig trygghet tidlig vil fremme konstruktivt lederskap og v?re helsefremmende. Bonus er st?rre arbeidsglede og bedre helse for ledere og ansatte. Det kan bety bedre s?vn, mindre opplevd stress, mindre fedme som f?lge av stress og mindre depresjoner. Superbonus er lavere sykefrav?r og redusert utbrenthet. ?kt prestasjon og l?nnsomhet kommer som en f?lge av dette.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy