SE

Först i Sverige med en ny webbutik av tjänster inom management, verksamhets- och organisationsutveckling.

2014-11-03 15:08 Demokratikonsult Sverige AB I Demokratikonsults webbutik kan företag och organisationer beställa allt fr?n färdiga utvärderingspaket, kund- och medarbetarundersökningar, utformning av ledningsdokument till processtöd, enkätundersökningar, olika slags intervjuer och beställa konsulttimmar, etc.

Vi p? Demokratikonsult vill informera dig om att vi har en ny tjänst p? marknaden. I Demokratikonsults webbutik kan företag och organisationer beställa allt fr?n färdiga utvärderingspaket, kund- och medarbetarundersökningar, utformning av ledningsdokument till processtöd, enkätundersökningar, olika slags intervjuer och beställa konsulttimmar, etc.
Vi är först i Sverige med att erbjuda tjänster utifr?n företags- och organisationers behov, där de p? förhand vet vilken den exakta kostnaden blir för en tjänst.
V?r webbutik torde vara intressant information för dig, d? webbutiken är en helt ny företeelse inom management, verksamhets- och organisationsutvecklingstjänster. Du kan besöka Demokratikonsults webbutik p? www.demokratikonsultswebbutik.se. Självklart st?r vi även till förfogande om du vill fördjupa dig i v?r nya tjänst.
Bästa hälsningar //Helena Brandt
Demokratikonsult Sverige AB
Head Office: Norr Mälarstrand 92
SE- 112 35 Stockholm, Sweden
Visiting address: Badstrandsvägen 26
SE- 112 65 Stockholm, Sweden
Phone: +46 (0)8 29 70 73
Cell: +46 (0)733 66 93 39
E-mail: [email protected]
www.demokratikonsultswebbutik.se
www.demokratikonsult.se
Demokratikonsult grundades ?r 2002 och arbetar med följeforskning, uppföljning, utredningar och utvärderingar. Demokratikonsult är ett familjeföretag med alla fördelar det innebär för beställarna i form av personligt ansvar och bemötande, engagemang, tillgänglighet, kvalitet, kostnadseffektivitet och flexibilitet. Demokratikonsult ägs och drivs av Helena Brandt och Erika Brandt. Demokratikonsult ?tar sig b?de längre och kortare uppdrag. Demokratikonsults ambition är att skapa tillfällen för gemensamt lärande runt avgränsade fr?geställningar i form av analysseminarier och presentationer av rapporter, etc. Demokratikonsult har ett stort antal konsulter och samarbetspartners, samt ett stort kontaktnät inom samhällets olika sektorer och niv?er, som tillsammans utgör företagets teknokratiska nyckel. Er beställning via webshopen har samma kvalitet och prioritet som beställningar via offert eller förfr?gningar p? andra sätt. Mer information om oss finns p? Demokratikonsults hemsida: http://www.demokratikonsult.se eller kontakta oss p? tfn: 08-29 70 73 eller e-post: [email protected]
21720Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy