SE

Första Öresundsregionala jobbmässan ska ge fler jobbmöjligheter för unga

Imorgon den 17 oktober h?lls den första Öresundsregionala arbetsmarknadsdagen, Career Days – Bridging Opportunities, där studenter och nyutexaminerade möter arbetsgivare fr?n hela Öresundsregionen. P? Öresundskomiteens scen kommer politiker, företagsledare och studenter att diskutera framtidens arbetsmarknad i regionen.
Under temat ?Bridging Opportunies? deltar Öresundskomiteen i jobbmässan Career Days p? Malmö Arena. Siktet är inställt p? att öka medvetenheten hos unga och bland arbetsgivare om betydelsen av att se hela Öresundsregionen som en arbetsmarknad. Fler unga Öresundare kan f? jobb och fler valmöjligheter om vi kan f? Öresundsregionen att fungera som en stor, gemensam arbetsmarknad. Sverige har haft högre tillväxt, bl. a tack vare den flytande svenska kronan, medan Danmark har lägre ungdomsarbetslöshet.
Integrationen i Öresundsregionen har stärkts sedan Öresundsbron öppnade, och fler och fler väljer att arbeta p? andra sidan Öresund. Men med en mer integrerad arbetsmarknad, vidgas jobbmöjligheterna för enskilda jobbsökande, samtidigt som det skapas fler jobb och mer tillväxt. Med en bättre fungerande arbetsmarknad och bättre ?matchning? mellan företag och arbetstagare ökar tillväxten och antalet arbetsplatser. All ekonomis vetenskap säger ocks? att en större arbetsmarknadsregion ger en bättre arbetsmarknad.
– Vi vill att denna första Öresundsregionala jobbmässa ska bli ett föredöme, och följas av flera! Det borde vara lika självklart att pendla mellan öster och väster i Öresundsregionen som inom Sk?ne och inom Själland, säger Sophie Haestorp-Andersen, regionr?dsordförande i Region Hovedstaden, och vice ordförande i Öresundskomiteen.
– Idag har m?nga nyutbildade sv?rt att f? fotfäste p? arbetsmarknaden. I Sk?ne och p? Själland kan en mer integrerad Öresundsarbetsmarknad bidra till att f? fler unga i arbete, säger Andreas Schönström, arbetsmarknadskommunalr?d i Malmö stad.
P? Öresundskomiteens scen kommer politiker och företagsledare att diskutera och ge sin syn p? arbetsmarknaden i regionen. N?gra punkter ur programmet:
Panelsamtal med Andreas Schönström, arbetsmarknadskommunalr?d, Malmö stad, Sophie Haestorp Andersen, regionr?dsordförande, Region Hovedstaden, Lars Wetterberg, Vice President HR, Alfa Laval, Tine Horwitz, CEO p? Consortium For Global Talents (TBC), Morten Overgaard, chef för Internationella kontoret p? DTU, samt studenterna Julius Sjögren och Michella Lescher.
Jens Erik Ebbesen,Vice President, TeliaSonera: ?Var kommer framtidens IT-jobb att finnas?
Mats Lindroos, acceleratorchef p? European Spallation Source, berättar hur det är att arbeta som ingenjör p? Europas största forskningsprojekt
Louise Ahokas, inneh?llsansvarig, Nordic e-Commerce Knowledge
Martin Walfisz, VD för spelutvecklingsbolaget Planeto

Vi kommer ocks? att tävla i att bygga forskningsanläggningen ESS i LEGO. Det blir världens första tredimensionella ?bygge? av ESS!
Tid: 11.00 ? 17.00
Plats: Malmö Arena

Kontakt:
Patrik Widerberg, senior advisor och projektledare för Bridging Opportunities
Tel: +45 3131 8092
Marianne Ekdahl, kommunikationsstrateg, Öresundskomiteen
Tel: +45 3066 3868
Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Sk?ne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förh?llande till de tv? regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.1400Skicka som e-post
Share this

Similar Posts