SE

Fortsatt föräldrastödsutbildning

Örebro universitet fortsätter att inom ämnet Folkhälsovetenskap erbjuda utbildning i föräldrastödjande arbete. I den nya regeringens budgetproposition skriver man Folkhälsomyndighetens uppdrag att erbjuda den här utbildningen genom universitetet ska fortsätta och under 2015 ordnas tv? kurser.
Utbildningen bygger p? den forskning inom olika lokala föräldrastödsprojekt som genomförts och syftet är att ge deltagarna kompetens att utveckla lokala strategier för föräldrastöd. M?lgruppen för den här utbildningen är tjänstemän, praktiker och beslutsfattare inom olika samhällsfunktioner, men ocks? för personer inom ideell sektor som vill fördjupa sina kunskaper och f? konkreta verktyg för föräldrastödsarbete.
Den här utbildningen ges som en distanskurs, som ger 7,5 poäng och har f?tt namnet Förebyggandets konst ? föräldrastöd. Utbildningen genomsyras av ett barnrättsperspektiv, det gemensamma, jämställda föräldraskapet och ansvarstagandet för barnet. Kursen ger en kompetensförstärkning och stöd för lokal utveckling av samlad strategi för föräldrastöd.
Folkhälsomyndigheten har genom ?ren f?tt pengar bland annat till föräldrastöd. I anslutning till det ansl?r man ocks? pengar för att utvärdera insatserna och utveckla metoderna kring dem. Detta har i flera fall gjorts av forskare inom psykologi och folkhälsovetenskap vid Örebro universitet och därför har universitetet ocks? f?tt uppdraget att ge den här utbildningen i föräldrastöd.

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, v?rd, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se01000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts