SE

FRAMTIDA SPEL DESIGNADE FÖR ATT UPPMUNTRA TILL ATT SPARA EL

Interactive Institute kan stolt meddela att forskningsprojektet TRIBE blivit beviljade medel fr?n EU-programmet Horizon 2020. Det är ett internationellt samarbete där Interactive Institute deltar fr?n Sverige.
Projektet TRIBE handlar om hur man genom IT-baserade tävlingar och spel i allmänna byggnader kan minska energianvändningen i dessa. Detta är ett internationellt projekt som sträcker sig över 3 ?r med en budget p? 2M EUR. Fr?n Interactive Institute är det ett samarbete mellan forskningsstudion Energy Design som finns i Eskilstuna och forskningsstudion i Göteborg.
“Vi har byggt upp kompetens och erfarenhet kring omr?det för spel och energianvändning under m?nga ?r och det ska blir fantastiskt roligt att äntligen f? tillämpa dessa kunskaper p? EU-niv?. Mobilspelen som vi designade för att uppmuntra ungdomar till att spara el hemma kan ?teranvändas och vidareutvecklas i TRIBE-projektet.” Cecilia Katzeff, Research director Energy Design Adjunct Professor Sustainable Interaction Design.
EU-programmet Horizon 2020 är världens hittills största program för forskning och innovation inom med en budget p? runt 80 miljarder euro som skall fördelas under ?ren 2014 till 2020. Programmet inkluderar bland annat en förstärkt satsning p? forskning, tvärvetenskapliga samarbeten, industriella teknologier och samhällsutmaningar.
Forskningsstudio Energy Design
ED finns i Eskilstuna och best?r av en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som best?r av bland annat designers, beteendevetare, ingenjörer, antropologer. I huvudsak bedrivs EDs verksamhet i form av forskningsprojekt och skapar samarbeten mellan beteende- och designforskning samt IT, näringsliv och samhälle. ED utvecklar attraktiv och h?llbar framtid, visualisera och produktifiera forskning utifr?n ett användarperspektiv.
Forskningsstudio Göteborg
P? Interactive Institute i Göteborg arbetar v?ra medarbetare främst med forskning och utveckling av teori, design, metodik och teknikpraxis inom internet, sociala dimensioner av IT, hacker- och maker kultur, inlärning, speldesign och gaming, interaktionsdesign och nya användargränssnitt.
Interactive Institute Swedish ICT
Director Göteborg: Peter Ljungstrand
[email protected]
Mobil 0702 88 97 59
Interactive Institute Swedish ICT
Director Energy Design: Caroline E Karlsson
[email protected]
Mobil: 070 11 300 07

Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners fr?n akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom omr?den s?som interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute har ca 55 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Uppsala, Ume? och Pite? med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ägs av RISE och ing?r i koncernen Swedish ICT. http://www.tii.se0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts