SE

Framtida yrkesval ? nya normer

Vad behövs för att inspirera ungdomar att välja utbildningar och yrken som näringslivet behöver? I projektet Framtida yrkesval planeras samarbeten att utvecklas som ger företag, skolor och ungdomar nya möjligheter och nya perspektiv p? framtidens ingenjörs- och industriarbete och syftar till att öka innovationsförm?gan och konkurrenskraften i svensk industri.
Vad behöver ungdomar för att bli inspirerade att välja utbildningar och yrken som närings­livet behöver?
Vilka visioner och myter finns om arbete i industrin?
Vilka kompetenser behöver industrin för att stärka innovationsförm?ga och konkurrenskraft?
Hur kan industrin utveckla arbeten som är attraktiva och h?llbara?
Hur behöver olika parter utveckla sitt samarbete för att öppna nya möjligheter och skapa vinster för alla?
Detta är n?gra av de omr?den som lyfts i förstudien Framtida yrkesval, en studie som kommer att stärka samverkan mellan skolor, industri­företag, science center, akademi och institut. För dessa fr?gor spelar Universeum AB i Göteborg en unik roll tack vare sin l?nga erfarenhet fr?n Unga spekulerar, som ?rligen engagerar över 700 ungdomar, skolpedagoger, forskare, politiker, företag och andra aktörer.
Denna förstudie lägger grunden för ett huvud­projekt som kommer att utveckla det framg?ngsrika arbetssättet med ännu starkare företags­samverkan och med nya glasögon vidgar perspektiven och ökar först?elsen av de normer som r?der hos olika parter. Genom utvecklade samarbeten och modern industrikunskap har projektet potential att öka utbildningskvaliteten och öppna kanaler in till företag tidigare; t ex genom laborationer i industrimiljö, studiebesök och prao-möjligheter.
Förstudien genomförs under 7 m?nader av Swerea IVF, Universeum, Linköpings universitet och Lule? tekniska universitet tillsammans med skolor och företag i Göteborgsregionen. Detta är en del av Vinnovas satsning M?ngfaldslabbet ? Normkritisk Innovation inom programmet Genus och m?ngfald för innovation.
Kontaktperson:
Ulrika Harlin, Swerea IVF
031-706 6054
[email protected]

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom omr?dena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. M?let är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförm?gan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/?r. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Jönköping, Lule?, Linköping, Mölndal, Pite?, Stockholm och Oslo samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Ingvar Svanberg   #Vetenskapsradion Forum