SE

Framtidens globala ledare fr?n 89 länder möts inför studier i Sverige

Svenska institutet (SI) delar ?rligen ut stipendier till utländska studenter och forskare som samlas i ett nätverk kallat SI Network for Future Global Leaders. Inför höstterminen 2014 delades drygt 700 stipendier ut till studenter och forskare fr?n 89 länder.
Vid en kick-off den 19-20 september st?r SI värd för de internationella stipendiater som under hösten p?börjat sin vistelse i Sverige. De är personer som har vilja, engagemang och förutsättningar att bidra till en global utveckling och som kan bygga relationer med Sverige.
Syftet med SI Network for Future Global Leaders är att erbjuda stipendiaterna en fördjupad bild av Sverige. Under stipendieperioden byggs denna relation via olika evenemang, workshoppar och företagsbesök runt om i landet.
“Genom v?r l?nga erfarenhet av att arbeta med stipendiater vet vi att vistelsen i Sverige har en av­görande betydelse för m?nga stipendiaters yrkesutveckling och karriärer. Utländska studenter och forskare blir en del av Sveriges internationella nätverk och fortsätter att samarbeta med Sverige även efter hemkomsten till sina respektive hemländer ” säger Annika Rembe, generaldirektör för SI.
SI arbetar med att stärka Sverige som talangmagnet. Stipendier är en viktig del i möjligheten att rekrytera utomeuropeiska studenter och forskare p? en global marknad.
Annika Rembe menar att stipendiaterna är värdefulla för s?väl svensk forskning och svenskt näringsliv, som för Sveriges roll i den internationella dialogen om fr?gor som rör demokrati, h?llbarhet och jämställdhet:
?Utbildning och forskning handlar om individens frihet att skaffa sig kunskaper, att utforska nya omr?den och sprida tankar och idéer, n?got som i sig leder till spännande utbyten med nya idéer och kulturer. I förlängningen är detta en viktig del av Sveriges utveckling och internationalisering.?
För mer information om SI:s stipendieverksamhet, vänligen kontakta:
Monika Wirkkala, chef för Enheten för talangmobilitet [email protected]
Johanna Jeppsson, projektledare SI Network for Future Global Leaders [email protected]

Foto: Cecilia Larsson Lantz / ImageBank SwedenImageBank Sweden
Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och l?ngsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.557100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jens Pettersson Berger   #Moderator Pernilla Glaser   #Olov Ylienp   #Olov Ylinenp