SE

Frans Schartaus Handelsinstitut blickar mot Europa

Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholms stads yrkeshögskola, genomför ett av Sveriges största mobilitetsprojekt inom högre yrkesutbildning. Finansiellt stöd till utlandspraktik blir nu möjligt till fler studerande som är intresserade av Lärande i Arbete inom EU.
– Jag hoppas att de första studenterna kan praktisera utomlands redan i höst, säger rektor Christel Andersson.
Frans Schartaus Handelsinstituts yrkeshögskoleutbildningar har tilldelats resurser för att kunna genomföra ett av Sveriges största mobilitetsprojekt inom högre yrkesutbildning. Genom EU-projektet Erasmus+ som har initierats av Europeiska kommissionen med syfte att öka ungas kompetens och
chanser till jobb kan skolan nu erbjuda utlandspraktiker som en del av en yrkesutbildning.
M?nga studerande kommer att kunna göra sin praktik i andra EU-länder tack vara ett utökat samarbete med företag i Europa. De studerande f?r värdefulla erfarenheter inom sina respektive yrkesomr?den och projektet kommer att bidra till att ge dem ett förspr?ng p? arbetsmarknaden (b?de i Sverige och ute i Europa).
? M?let är att de första studenterna p?börjar sina praktiker redan i höst. Vi ser fram emot att stärka v?ra internationella samarbeten och ge de studerande fler valmöjligheter, säger rektor Christel Andersson.
Erasmus+ möjliggör ocks? kompetensutveckling för personalen genom ökade insikter i hur högre yrkesutbildning utvecklas i Europa. Medlen har tilldelats Frans Schartaus Handelsinstitut via Universitets- och högskoler?det.

Mer information:
Christel Andersson, rektor p? Frans Schartaus Handelsinstitut
08 508 402 18
[email protected]
Susanne Gustafsson, utbildningsledare p? Frans Schartaus Handelsinstitut
08 508 402 04
[email protected]

536440Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy