Fredrika Bremer möter… Lou-Ann Wejke

Lou-Ann Wejke har varit ansvarig för kabin- och inflightverksamheten inom SAS i Sverige, en verksamhet med närmare 2000 anställda. Hon har en gedigen erfarenhet av att leda en h?rt konkurrensutsatt verksamhet med ständig p?verkan av yttre ofta oförutsägbara faktorer. Hur hanterar man följder av terrorattacken i New York, tsunamin i Thailand, vulkanutbrott, strejker och andra oväntade händelser?
Ökad kostnadseffektivitet krävde stora omstruktureringar med stor p?verkan p? de anställda. Samtidigt är det kunden som m?ste vara i fokus.
Om jämställdhet anser hon att det grundläggs tidigt bl.a. av värderingar hemifr?n. Själv växte hon upp som yngst i familjen med tre äldre bröder.
Flygbranschens management har en kraftig manlig dominans trots att flertalet anställda är kvinnor. Det är viktigt med förebilder bland kvinnor i ledande positioner och att arbeta aktivt för att finna potentiella kvinnliga ledare.
Ett sätt kan vara mentorskap, ett annat att ha ett bra nätverk. Lou-Ann tror inte p? segregering av manligt/kvinnligt d.v.s. bara kvinnliga nätverk eller bara kvinnliga mentorer för kvinnor p? väg upp i karriären.
Diskutera med och hör Lou-Anns syn p?:
? Hur f?r en kvinna genomslagskraft för sina fr?gor i en manligt dominerad ledningsgrupp?
? Är livspusslet för sv?rt för kvinnor och män? Hur kan du som ledare gynna balans i livet?
? Är det för f? kvinnor som vill ta tunga ledarroller?
? Varför är mentorskap s? bra för jämställdheten?
Välkommen att träffa Lou-Ann Wejke i samtal med Christina Lundman Lagerstedt, styrelseledamot i Fredrika Bremer Förbundet.
Torsdagen den 6 november kl. 18.00?19.00 p? Medborgarplatsens Bibliotek, Medborgarplatsen 2 i Stockholm. Vi bjuder p? fika.
Varmt välkomna!
Fredrika Bremer möter… är en programserie där Fredrika Bremer Förbundet och Medborgarplatsens bibliotek bjuder in en intressant förebild till samtal eller inspiration kring ett spännande tema.

Fredrika Bremer Förbundet arbetar för ett samhälle där kvinnor och män lever i ett kompanjonskap. Där vi delar p? ansvaret i hemmet, p? arbetet och i samhällslivet. Ett delat ansvar mellan kvinnor och män p? chefsbefattningar, i styrelser och p? andra h?ll där makten finns leder till bättre beslut och vi f?r som individer använda v?ra inneboende talanger och resurser, oavsett kön. D? m?r vi bra och d? m?r organisationen och samhället bra.0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top