SE

Fryst Förbifart skapar tillväxtfrossa i Stockholm

Förbifart Stockholm är en viktig tillväxtfr?ga för Stockholmsregionen. Vägen behövs för att avlasta Essingeleden och klara kapaciteten i trafiksystemen i en region som växer med tv? fullsatta bussar varje dag. Om Förbifarten försenas i ett ?r s? blir den samhällsekonomiska förlusten minst tv? miljarder. Dessutom tillkommer direkta förseningskostnader som drabbar skattebetalarna när p?började arbeten avbryts och planer förhalas.

– Hela 88 procent av inv?narna i Stockholms län har röstat p? riksdagspartier som vill bygga Förbifarten. Att blunda för det är märkligt ur ett demokratiskt perspektiv. En frysning av Förbifarten kommer att kosta skattebetalarna miljardbelopp i utebliven samhällsnytta och projekteringspengar.

Det säger Stockholms Handelskammares Anna Wersäll i en kommentar till att Trafikverket i dag har fryst bygget av Förbifarten. Frysningen innebär ett stopp fram till 1 maj 2015.

– Stockholmarna har varken tid eller r?d att vänta p? Förbifarten. Det behövs ny kollektivtrafik och nya vägar. Om Förbifarten inte byggs kommer trafikinfarkten att förvärras och det drabbar stockholmarna. Detta är inte en ansvarsfull politik, säger Anna Wersäll, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare.

Fakta om Förbifarten:

? Förbifart Stockholm behövs för den ekonomiska tillväxten. Om företagen kan attrahera personal fr?n hela regionen och leverera varor och tjänster utan att fastna i bilköer gynnas ekonomin.
? Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholms län de senaste 12 ?ren har växt med 303 796 inv?nare.
? Förbifart Stockholm ger bättre kollektivtrafik eftersom den skapar goda möjligheter till en bra kollektivtrafik med buss. Stockholmsregionen behöver b?de Förbifarten och utökad kollektivtrafik.
? Förbifart Stockholm binder samman norra och södra Stockholm, vilket ger de boende bättre möjligheter att bo och arbeta i de olika delregionerna.

Pressbilder p? Anna Wersäll http://www.chamber.se/cldocpart/1101.jpg

För mer information kontakta Handelskammarens kommunikationschef Andreas ?ström, 073-633 55 55.
Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. V?r verksamhet spänner fr?n det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; fr?n bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för v?ra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är ocks? en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.1100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy