Full fart och mycket skratt när 70 000 förskolebarn springer Bamseloppet

Intresset för det nylanserade Bamseloppet p? Sveriges förskolor överstiger alla förväntningar. Cirka 2 500 förskolor över hela landet har anmält sig till loppet som uppmuntrar till rörelse p? ett lekfullt sätt.
En undersökning bland de deltagande förskolorna visar att merparten av förskolebarnen bara har gympa p? schemat en dag i veckan, men de är ute och leker desto mer.
Frisk luft, full fart, skratt, lek och glädje. Det är poängen med det nylanserade Bamseloppet där sammanlagt 70 000 knattar i ?ldrarna 2-5 ?r medverkar. Under ledning av förskolelärarna inspireras barn att vara ute och röra p? sig i friska luften. Skratten är m?nga. Tävlandet är underordnat. Fast det g?r att vinna ett besök av Bamse, världens snällaste och starkaste björn.
– Det är en fantastisk syn att se barn springa och leka utomhus. Det handlar om ren och skär glädje och energi, med massor av skratt och fnitter. Vi är väldigt glada över det enorma intresset för Bamseloppet. Kanske är det ett tecken p? att det finns ett sug efter utomhusaktiviteter som sätter fart p? barnen. Med det stora intresset för loppet hoppas vi kunna göra detta till ett ?rligt erbjudande till förskolorna, säger Charlotta Borelius, chefredaktör p? Bamsetidningen.
Förskolorna har kostnadsfritt kunnat beställa ett paket med diplom, medaljer, nummerskyltar, start- och m?llinje. Den sista september var sista dagen att anmäla intresse och loppen arrangeras p? valfri dag under hösten. I samband med att förskolorna anmälde sitt intresse för Bamseloppet svarade 2 315 pedagoger även p? en enkät om hur mycket rörelse de har p? schemat.
– V?r enkät visar att de flesta förskolor är mycket ute i friska luften med barnen, ungefär hälften av barnen är ute i friska luften mer än tv? timmar om dagen. Merparten av barnen har bara gympa en dag i veckan i 10-25 minuter, men m?nga pedagoger ordnar annan typ av rörelse som lek och skoj ute p? g?rden eller i skogen. Med Bamseloppet vill vi bidra till ännu mer rörelse och gympa i en tid d? v?ra barn verkligen behöver det som komplement till all stillasittande hjärngympa framför film, spel och datorer, säger Charlotta Borelius.
Loppen arrangeras p? valfri dag hos förskolor över hela Sverige under september-november. Vid intresse för att bevaka ett Bamselopp p? olika orter vänligen kontakta Charlotta Borelius för att höra mer om vilka förskolor som deltar p? respektive ort.
För mer information vänligen kontakta:
Charlotta Borelius, Chefredaktör p? tidningen Bamse 040 693 95 02 [email protected]

Fakta om rörelse i förskolan:
65% av barnen har gympa 1 g?ng i veckan. 22% har gympa mer sällan eller aldrig. 13% har gympa 2 g?nger i veckan eller oftare. 55% har kortare gympapass än 25 min.
37% har ett inköpt program, 39% har gjort ett eget gymnastikprogram, 1% tar hjälp av en gymnastikledare.
60% av förskolepedagogerna anger att barnen har annan aktiv rörelse 2 g?nger i veckan eller oftare.
48% av förskolebarnen är ute mer än 120 min per dag.
Statistik fr?n Bamsetidningens enkät p? www.bamseskolan.se som besvarades av 2 315 förskolepedagoger under augusti-september 2014.

Egmont Publishing publicerar ett 100-tal magasin och webbplatser för vuxna och barn i Sverige, däribland Hemmets Journal, Kalle Anka, Vagabond, Bamse och KING Magazine, samt ger ut aktivitetsböcker, spel och pussel. Därutöver har företaget en omfattande eventverksamhet. Företaget omsätter i Sverige cirka 900 MSEK och har 300 anställda. Egmont Publishing är en del av koncernen Egmont som är en av Nordens ledande mediekoncerner med aktiviteter i 30 länder och 6 600 medarbetare. Vi st?r bl.a. bakom Nordisk Film, TV 2 i Norge, biografer, tidskriftsförlag, bokförlag, läromedelsförlag, PlayStation och en rad delägda filmbolag t.ex. Zentropa. Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top