Gasfackla minskar växthusgaser vid gammal soptipp

Sigtuna kommun och miljö- och ?tervinningsföretaget Ragn-Sells tänder i dag, torsdagen den 9 oktober kl 12.00, en gasfackla för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom det gemensamägda Sigtuna ?tervinning AB (S?AB) har man sluttäckt Bristadeponin och samlar nu upp metangasen fr?n deponin. Metan är en väldigt kraftfull växthusgas som är upp till 25 g?nger starkare än koldioxid. Genom att samla upp gasen och bränna den kommer läckaget av metan till atmosfären att minska och Bristadeponin blir därmed mer klimatvänlig.
Deponigasen bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö som till exempel en gammal soptipp. Den senaste tiden har ett intensivt arbete p?g?tt för att täcka deponin och installera en uppsamlingsanläggning som samlar upp gasen.
? Genom att bränna metangasen i en gasfackla, som kommer att brinna dag och natt, minskar vi v?r p?verkan p? miljön. Man kan inte bara gräva ner gammalt avfall och glömma bort det, vi har ett l?ngsiktigt ansvar inför kommande generationer, säger Gunilla Sellberg (M), styrelseordförande S?AB, och Gun Eriksson (S), styrelseledamot i S?AB tillika kommunfullmäktiges ordförande, i en gemensam kommentar.
? För oss är det viktigt att alla v?ra kommunala verksamheter och bolag tar ett l?ngsiktigt miljöansvar. SigtunaHem äger ett vindkraftverk, kommunen ett annat, vi arbetar med inrättande av naturreservat, den nya gasfacklan är bara ett i raden av exempel p? vad vi gör. Vi m?ste orka ta ett l?ngsiktigt miljöansvar, säger Pierre Cengiz Edstrand (MP), miljökommunalr?d.
Brista avfallsanläggning, som drivs av S?AB, har tagit hand om och deponerat delar av kommunens avfall fr?n 1984 till 2009. Därefter har arbetet huvudsakligen inriktat sig p? slut?terställning av deponin. S?AB driver även Sigtuna kommuns ?tervinningscentral p? Brista.
Presskontakter:
Gunilla Sellberg (M), styrelseordförande S?AB, 0709-27 82 90, [email protected]
Sigtuna kommun
Gun Eriksson (S), styrelseledamot S?AB, och Pierre Cengiz Edstrand (MP), miljökommunalr?d Sigtuna kommun, genom Daniel Ferreira, politisk sekreterare, 0733-42 51 54
Inv?naren först ? Allas lika värde ? Kvalitet i fokus – Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.
Sigtuna kommun ligger i Storstockholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusen?riga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som ?rligen tar emot över 20 miljoner människor utgör tv? spännande inslag p? var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg.
Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har lite över 43 000 inv?nare, ligger p? fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city, blev ?rets företagarkommun 2012 och har nyligen utsetts till landets föreningsvänligaste kommun.

För mer information: http://www.sigtuna.se

1000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top