Ge bläckfiskarna officiella svenska artnamn genom Havets Hus!

I Havets Hus akvarier finns tv? olika bläckfiskarter som saknar svenska artnamn. Dessa heter Sepia officinalis och Eledone cirrhosa p? latin. Självklart ska det finnas svenska namn p? dessa fantastiska djur. Besökarna i akvariet f?r nu en historisk möjlighet att ge dessa arter nya namn.
Havets Hus kommer tillsammans med ArtDatabanken (SLU)och Naturhistoriska muséet i Göteborg välja en vinnande kandidat som om namnförslaget uppfyller alla kriterier kommer att f? namnge bläckfiskarna. Artnamnsförslagen lämnas i akvariet under hösten och vintern och vinnarnamnet tillkännages efter jullovet p? v?r hemsida. Blanketter för namnförslag kommer att finnas i receptionen fram till och med 7 december. Havets Hus har öppet dagligen tom 2 november och därefter varje helg.
Juryn som beslutar om vilket namn som vunnit best?r av;
? Per Alström, ArtDatabanken, Uppsala
? Kennet Lundin, Naturhistoriska Museet, Göteborg
? Barbara Bland, SLU-Aqua, Lysekil
? Roger Jansson, Havets Hus, Lysekil

Riktlinjer för svenska artnamn;
Om etablerade namn finns, bör dessa beh?llas s? l?ngt som möjligt
Om norska, danska eller finlandssvenska namn finns för en viss art bör dessa värderas, för att i görligaste m?n n? ett enhetligt namnskick inom Norden
Namnet bör säga n?got om arten, t.ex. om hur den ser ut, var eller hur den lever, speciella beteenden eller läten
Namnet bör vara s? kort som möjligt
Namnet bör vara lätt att uttala
Humoristiska och fantasifulla namn är till?tna
Gärna vackra och intresseväckande namn
Namnet bör vara tidlöst
Namnet f?r gärna spegla en grupptillhörighet, men det är inte nödvändigt
Det vetenskapliga namnet kan vara en inspirationskälla men bör normalt inte användas rakt av
?Större? och ?mindre? föredras framför ?stor? och ?liten?. Helst bör dessa epitet undvikas
En av flera arter i en grupp bör inte ha enbart det namn som används som gruppnamn
Flerordiga namn bör undvikas
Personnamn bör undvikas

Havets Hus i Lysekil AB
Havets Hus är ett havsvattenakvarium som visar och berättar om livet i Västerhavet. Det är ett av Bohusläns populäraste besöksm?l med runt 80 000 besökare ?rligen.
Bifogade filer
1200Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top