SE

Gemensamma krafter är nyckeln till fortsatt framg?ng i Ett lärande Väsby

Skolutvecklingsprojektet ?Ett lärande Väsby? p?g?r och utvecklas hela tiden. Den 26 augusti samlades ett femtiotal skolledare, lärare och pedagoger samt politiker, näringsliv och tjänstemän för ett seminarium där fokus var titta p? hur projektet fortskrider och skapa förutsättningar för ett fortsatt framg?ngsrikt förändringsarbete.
– Här jobbar vi tillsammans fram?t och det är mycket stimulerande att vi har en s?dan stor bredd och samarbete mellan skolor, förskolor, näringsliv, politik och tjänstemän med flera. Skolan är n?got som berör hela samhället och det känns bra att skolfr?gan lyfts i hela Väsby, säger Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby kommun.
Under seminariet konstaterades att samarbetet mellan olika aktörer är en styrka och nyckeln till ett framg?ngsrikt förändringsarbete där elevens bästa är i fokus.
I en workshop under seminariet kunde deltagarna ställa fr?gor gällande de specifika delprojekten. Anna Carlsson, projektledare för delprojektet ?Den digitala lärmiljön? berättar att projektet ska leda till en förändringsprocess för att anpassa skolan till den tid vi lever i och berättar vidare att hon fick bland annat fr?gan om skolan arbetar tillsammans med näringslivet kring den digitala lärmiljön.
– Än s? länge är delprojektet i sin linda s? vi f?r se vad vi kommer fram till, men ett s?dant samarbete skulle kunna vara en mycket bra utveckling och n?got som jag ser mycket positivt p?, säger Anna Carlsson.
Katarina Barter, verksamhetschef p? Väsby Promotion, ser att samarbetet mellan skola och näringsliv är en fr?ga av stor vikt.
– Näringslivet är en resurs som bör tillvaratas i större utsträckning och som b?de vill och kan bidra till b?de lärare och elever. Sverige ligger i framkant b?de som IT nation och vad gäller att bäst använda digitaliseringens möjligheter. Stockholm är dessutom en av världens smartaste städer.
Det finns massor med förebilder fr?n näringslivet som ocks? skulle kunna ing? i detta projekt som inspiration-och kunskapskällor, säger Katarina Barter.
Mer information:
Björn Eklundh, kommundirektör, 0739-10 40 31
Anna Carlsson, delprojektledare för den digitala lärmiljön, 0739-10 46 23
Katarina Barter, verksamhetschef Väsby Promotion, 0709-85 04 88
Inger Cronlund, projektledare ?Ett lärande Väsby?, 0739-10 43 17
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, 0739-10 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 inv?nare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomg?r sedan n?gra ?r tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar p? nya bostäder, kommunalt finansierad service och p? att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort p? 25 ?r. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och uts?gs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.
www.upplandsvasby.se www.vasbystad.se1500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kulturdirekt Tusen Bitar   #Tove Olsson   #Vilma Seth