Generaldirektör besöker framg?ngsutbildning i Uddevalla

Onsdagen den 22 oktober besöker Myndigheten för yrkeshögskolans nya generaldirektör Thomas Persson Affärshögskolans yrkeshögskoleutbildning Affärsinriktad redovisningsekonom i Uddevalla.
Enligt Svenskt Näringsliv misslyckas var femte rekrytering eftersom kompetensen saknas. Yrkeshögskolans uppdrag är att leverera spetskompetens till arbetslivet, för att öka matchningen p? arbetsmarknaden. P? Affärshögskolan, som är en del av Plushögskolan AB, har man i 9 ?r bedrivit yrkeshögskoleutbildning med gott resultat. Här f?r över 90 procent av de examinerade yrkeshögskolestuderande jobb.
Press är välkommen att delta i studiebesöket och träffa GD, det engagerade arbetslivet samt Plushögskolans medarbetare, mellan 12.00 14.00. Plushögskolans adress är Östergatan 18 i Uddevalla. Kontakta Kristina Granqvist, pressansvarig p? Myndigheten för yrkeshögskolan 070 – 953 33 73 [email protected]
Syftet med studiebesöket är att den nytillträdde generaldirektören ska f? större kännedom om hur yrkeshögskolan och arbetslivet säkerställer kompetensförsörjningen.
Deltagare
Thomas Persson GD Myndigheten för yrkeshögskolan, Martin Axelsson, regionchef Väst, Gisela Falck, platschef, Plushögskolan Uddevalla, studerande samt arbetslivs-representanter fr?n ledningsgruppen: Martin Gunnarsson, Business M8 AB, Göran Hagsg?rd, Hagsg?rds Revision AB, Malin Fogelin, Proffice AB, Annelie Löfgren, PwC, Johan Lundvall Westra revisioner AB samt Christina Johansson, Trestads konsult och redovisning AB
Kortfakta om Plushögskolan
Plushögskolan har sedan 1996 bedrivit olika former av utbildning i samarbete med företag och organisationer. Idag finns fem olika typer av utbildningar: skräddarsydda koncept, yrkeshögskoleutbildningar, kompletterande utbildningar, diplomutbildningar, samt företagsutbildningar. Samtliga utbildningar är framtagna tillsammans med arbetslivet p? orten, vilket innebär att inneh?llet är kopplat till de behov som den lokala arbetsmarknaden ställer. Plushögskolan är en av de största privata aktörerna inom yrkeshögskolan. Mer information p? www.plushogskolan.se
Kortfakta om yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial, CSN-berättigad, kostnadsfri yrkesutbildning som utg?r fr?n arbetslivets behov av kompetens. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med arbetslivet, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Yrkeshögskolan är framg?ngsrik ? 62 procent f?r jobb inom det de utbildade sig till. Under ett ?r studerar ungefär 40 000 p? olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns b?de privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information p? www.myh.se.

Plushögskolan är en av Sveriges största privatägda yrkeshögskolor. Vi bedriver YH-utbildningar i nära samverkan med arbetslivet. Nio av tio av v?ra studenter f?r jobb efter examen. Det tror vi beror p? att näringslivet är med och formar utbildningarna efter marknadens behov, att v?ra föreläsare har branschaktuell kunskap och att v?ra studenter tillbringar en stor del av utbildningstiden p? företag i branschen.
Plushögskolans YH-utbildningar bedrivs under v?ra tre varumärken, Affärshögskolan, Teknikhögskolan och V?rdyrkeshögskolan.
01600Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top