Gertrud Hellbrand ?rets pristagare av Studieförbundet Vuxenskolans författarpris

Lo?rdag 27:e september kl 11.00 ? 12.00 finns mo?jlighet fo?r media att mo?ta pristagaren i Studiefo?rbundet Vuxenskolans monter C04:02 pa? Bok & Biblioteksma?ssan i Go?teborg.
A?rets vinnare av Studiefo?rbundet Vuxenskolans fo?rfattarpris tilldelas Gertrud Hellbrand fo?r hennes bok Veterina?ren, en episkt bera?ttad, klassisk sla?kthistoria som stra?cker sig o?ver sex decennier fra?n 40-talet till va?ra dagar.
Romanen kan ocksa? la?sas som en bera?ttelse om det moderna Sveriges framva?xt ur ett landsortsperspektiv, da?r utvecklingen fra?n ett sma?skaligt jordbruk mot alltfler stora ha?stga?rdar och ridsportens utveckling till folksport beskrivs. De stora ha?ndelserna: den sociala utvecklingen efter andra va?rldskriget, Berlinmurens uppfo?rande och fall, Olof Palmes do?d och Estoniakatastrofen va?vs ocksa? in i och bildar bakgrund till familjehistorien.
En spra?kligt stilsa?ker bera?ttelse med psykologisk ska?rpa, en bera?ttelse som kan uppmuntra till ma?nga samtal och diskussioner, ba?de bland unga vuxna och de som varit med under de a?ren.
Gertrud Hellbrand a?r fo?dd 1974 och bosatt pa? Vikbolandet, O?stergo?tland. Hon har tidigare gett ut romanerna Vinthunden (2004) och Scenario X (2008) och a?r verksam som skrivarkursla?rare pa? Bona folkho?gskola.
Kriterierna fo?r priset a?r fo?ljande:
?Studiefo?rbundet Vuxenskolans fo?rfattarpris tilldelas en person som i sitt fo?rfattarskap speglar nutidens landsbygd, med inriktning pa? fo?rfattare i bo?rjan av sin karria?r.?
Pristagaren utses genom ett nomineringsfo?rfarande och prissumman a?r 50 000 kronor. Tidigare pristagare a?r: Therese So?derlind 2013, Tomas Bannerhed 2011, Ronnie Sandahl 2007, A?ke Edwardson 1999.
Mer information om SVs fo?rfattarpris finns pa? www.sv.se/sv/Om-SV/SV-forfattarpris/
Information la?mnas av Nils Ingmar Thorell, e- post, [email protected]
För bilder av författaren: http://www.albertbonniersforlag.se/forfattare/h/gertrud-hellbrand
Bifogade filer
41400Skicka som e-post
Share this

Authors
Top