Glädjande beslut för alla barn med allergi

Folkhälsomyndigheten har i dagarna beslutat anta ett nytt allmänt r?d om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Inom Astma- och Allergiförbundet är vi mycket glada och tacksamma för att myndigheten valt att lyssna p? de synpunkter vi fört fram om att heltäckande textila mattor bör undvikas i barns miljöer.
Under v?ren 2014 har Astma- och Allergiförbundet tillsammans med andra remissinstanser haft möjlighet att yttra sig om förslaget till nytt allmänt r?d. Förbundet framförde d? bland annat att heltäckande textila mattor borde undvikas helt i barns miljöer. Detta ställningstagande grundar sig p? att forskning och erfarenheter visar p? att damm och allergen med tiden samlas i mattorna och sedan avges till inomhusluften, att skolorna ofta har en liten budget för städning, att heltäckande mattor är sv?rstädade och att andelen barn med astma har ökat med 50 procent de senaste ?ren (fr?n 6 procent 2003 till 9 procent 2011).
I rapporten Allergi i förskola och skola fr?n Socialstyrelsen finns enligt v?r ?sikt tillräckligt stöd för att avr?da fr?n textila golv. Vi anser ocks? att försiktighetsprincipen i Miljöbalken bör tillämpas för att undvika hälsoproblem hos barnen, särskilt för dem med allergi och annan överkänslighet.
I Astma- och Allergiförbundet är vi mycket tacksamma för att Folkhälsomyndigheten lyssnat p? v?ra synpunkter och hoppas p? ett fortsatt gott samarbete i fr?gor som handlar om allergi och annan överkänslighet!
För mer information, kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 – 661 54 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, 070 – 020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 – 588 72 88.

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter m?ste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.
Bifogade filer
33140Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top