Læring

Gledelig ?kning i bistandsbudsjettet

Plan Norge er glade for en ?kning i bistandsbudsjettet p? 8,5 prosent. ? Helse, klimatiltak og likestilling er tiltak som kommer barna til gode, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Plan har lenge etterlyst en ?kt satsing p? utdanning i bistandsbudsjettet. ? Det er en god begynnelse at det kommer 75 millioner mer til utdanning, og spesielt utdanning av jenter. Dette viser at vi f?r delvis gjennomslag for kravet om ? satse mer p? utdanning, sier Helen Bj?rn?y.
Plan Norge mener imidlertid andelen som g?r til utdanning burde v?rt h?yere. ?kning p? 75 millioner kroner til utdanning til tross, utdanning f?r en historisk lav andel av totalbudsjettet.
Plan lover videre kamp for ? gi flere barn i verden kvalitetsutdanning.
– Skole og utdanning er selve fundamentet for utvikling av et samfunn. Dette skal vi fortsette ? kjempe for i ?rene som kommer, sier Bj?rn?y.
Gjennom den globale kampanjen Because I am a Girl jobber bistandsorganisasjonen Plan mot myndigheter i 68 land for ? f? flere barn tilbake p? skolebenken og heve kvaliteten p? undervisningen. Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag er et viktig skritt p? veien.

– Dagens bistandsbudsjett viser at vi blir lyttet til. Vi verdsetter alle tiltak som f?r jenter tilbake p? skolebenken. Utdanning viser seg ? v?re en sv?rt god investering for samfunnet og bidrar til ? styrke barnas muligheter i fremtiden, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Bj?rn?y peker p? at jenter som f?r fullf?re ungdomsskolen har st?rre sjanser for ? f? en jobb, vil vente lenger med ? gifte, vil statistisk sett f? f?rre og friskere barn og en st?rre mulighet til ? komme seg ut av fattigdom.
– Norge er n? ett av de f? landene som ?ker bevilgningene til utdanningsbistand. Det er trist at andre land ikke prioriterer utdanning p? samme m?te, sier Bj?rn?y.
Det vil Plan International gj?re noe med. Because I am a Girl-kampanjen har til hensikt ? n? fire millioner jenter direkte ved ? bedre deres tilgang til skole. Utover det ?nsker Plan ? n? 40 millioner jenter og gutter indirekte gjennom likestillingsprogrammer og 400 millioner jenter gjennom endring av politikk og lovverk.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy