Training

? Gode l?rere gj?r en forskjell for barn og unge

?ret er 2069. Du har v?rt l?rer, du har gjort en forskjell. Se hva elevene sier om deg: http://www.hardudetideg.no/fremtiden
Regjeringen satser p? l?reren. Gjennom partnerskapet GNIST har de viktigste akt?rene i Skole-Norge forpliktet seg til ? arbeide for ? styrke l?reryrkets status, ?ke kvaliteten i l?rerprofesjonen og l?rerutdanningen, samt rekruttere og beholde flere gode l?rere.
I dag starter tredje akt i l?rerrekrutteringskampanjen ?Har du det i deg??. ?rets kampanje fors?ker ? f? fram hvor viktig gode l?rere er for elevene, og hvilken forskjell l?reren kan gj?re for elevene.
Nytt av ?ret en film fra framtida (?r 2069), som illustrerer hvor viktig en l?rer kan v?re for eleven ? ikke bare p? skolen, men ogs? for resten av livet.
? Vi trenger flere gode l?rere i skolen. Jeg h?per ?rets kampanje kan bidra til enda bedre rekruttering til l?reryrket, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
De to f?rste ?rene med rekrutteringskampanje for ? f? flere gode s?kere til l?rerutdanningene har gitt gode resultater. S?kningen har ?kt markant, med 44 prosent fra 2008 til 2010.
? Den nye todelte l?rerutdanningen er godt i gang. Studentene trives og er godt motivert for studiene. Jeg h?per at vi ogs? i ?r vil se h?ye s?kertall n?r fristen g?r ut 15. april, sier forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora Aasland.
Mer om ?rets kampanje:
www.hardudetideg.no
Om ?Har du det i deg?? og GNIST
?Har du det i deg??-kampanjen er en del av samarbeidet i partnerskapet GNIST, som best?r av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, KS, NHO, LO, Pedagogstudentene, Norsk Studentorganisasjon, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Norsk Skolelederforbund og Nasjonalt r?d for l?rerutdanning.

Similar Posts