Training

Gode signaler for fremtiden

02-12-2011 13:53 Norges Bygdeungdomslag For ? n? m?lene tilknyttet landbruket over hele landet og ?kt matproduksjon m? fokuset p? rekruttering til landbruks- og de gr?nne n?ringene v?re godt. P? dette punktet synes Norges Bygdeungdomslag den nye landbruksmeldinga treffer.

For ? n? m?lene tilknyttet landbruket over hele landet og ?kt matproduksjon m? fokuset p? rekruttering til landbruks- og de gr?nne n?ringene v?re godt. P? dette punktet synes Norges Bygdeungdomslag den nye landbruksmeldinga treffer.
Meldinga sl?r fast at rekruttering til n?ringa m? starte med rekruttering til relevant utdanning, og at det m? kunne tilbys et attraktivt, relevant og god utdanningsl?p fra og med videreg?ende utdanning.
Positiv fors?ksordning og kartlegging
Tiltak som fors?ksordning med yrkesutdanning i videreg?ende l?p for agronom og gartner med to ?r skole og to ?r i godkjent l?rebedrift og vurdering av ?kt bruk av l?rebedrifter er positive og interessante tiltak.
Vi kan ogs? lese at det ?nskes en kartlegging av fagskoletilbud og ? behov. Videre sier meldinga at utdanningstilbudet m? v?re fleksibelt og tilgjengelig n?r brukerne trenger det; dette er godt nytt for ei n?ring som har behov for utdanningsl?p tilpasset forskjellige kunnskapsniv? og livsfaser.
H?per p? mer solid ?konomisk satsning
Meldinga sl?r fast at inntektsmuligheter og velferdsordninger er avgj?rende for rekruttering til jordbruket. NBU stiller seg bak dette, men savner konkrete punkter p? hva man skal gj?re med disse virkemidlene for at n?ringene skal bli attraktive nok for kunnskapsrik og dyktig ungdom. Vi ser positivt p? en ?kt satsning p? investeringsvirkemidler i jordbruket, en faktor som ogs? er viktig for rekrutteringen. Samtidig ser vi at veien er lang frem til noe som kan kalles en solid satsning.
Kritikerne av den nye landbruksmeldinga sier innholdet er ?som forventet? og ?mer av det samme?. Norges Bygdeungdomslag (NBU) ser poengene til faglagene som savner konkrete tiltak og signaler om virkemiddelbruk, og st?tter opp under deres arbeid for bedre rammevilk?r i landbruket framover.
Inger Johanne Sveen, leder Norges Bygdeungdomslag
Espen Eikaas Sylju?sen, bygdepolitisk nestleder Norges ByugdeungdomslagNBU er en organisasjon av og for ungdom, og har 5.300 medlemmer i 85 lokallag i 11 fylker. NBU har til form?l ? samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt ? ivareta og frem bygdene og ungdommen sine interesser.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy