Göteborg gör upp med tv?könsnormen

I ?r valde Göteborgs stad att utvidga den snäva tv?könsmodellen och gav stadens medarbetare alternativet ?annat? att välja p? som könstillhörighet i en enkät om arbetsmiljön. Detta som ett led i stadens arbete med inkludering och öppenhet. Enligt Anna-Carin Jansson, samordnare för Göteborgs hbtq-r?d, har enkäten b?de väckt mycket reaktioner och gett ringar p? vattnet.

Göteborgs hbtq-r?d har varit p?drivande i kampen för en uppgradering av arbetsmiljöenkäten. Anna-Carin Jansson konstaterar att förändringen b?de välkomnats och ifr?gasatts, även om den övervägande delen av reaktionerna varit positiva.
? Införandet av en liten ruta har satt ig?ng enormt mycket diskussioner, vilket även lett till att andra maktordningar börjat diskuteras mer och m?nga fr?gor har väckts till liv. Vad är det för andra fr?gor som vi inte ställer? Vilka andra exkluderas? Vem är Göteborgaren?
Det var dock inte självklart att begreppet ?annat? skulle användas som alternativ i enkäten, berättar Anna-Carin Jansson:
? Det var en l?ng resa med mycket prat hit och dit. Man kan tänka sig m?nga varianter och det fanns m?nga olika synpunkter och tankar. Det mest optimala skulle vara att de som fyller i enkäten själva f?r definiera sig.
>Läs mer
För pressinloggning kontakta redaktionen!

Feministiskt Perspektiv
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
070-772 17 52
feministisktperspektiv.se
[email protected] som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top