Göteborgs kommun fick högst betyg i RFSL:s kommunundersökning

För första g?ngen sedan 2006 har RFSL genomfört en kommunundersökning. Kommunundersökningen är en omfattande rapport som utvärderar och redovisar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-fr?gor p? olika omr?den: skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Därutöver ing?r i rapporten statistik kring utsatthet för hatbrott, en mätning av skillnader i attityden till hbtq-personer mellan olika delar av landet och en kvantitativ värdering av hbtq-samhällets infrastruktur.
I regionen Västra Götalands län och Hallands län ?terfinns den kommun som f?r högst betyg i undersökningen i hela landet: Göteborgs kommun, med 4,13 i betyg. Bland de förh?llanden som utmärker Göteborgs kommun är att en omfattande utbildningssatsning av personal kring bl.a. hbtq-fr?gor har genomförts och att kommunen inrättat ett hbtq-r?d, som fungerar som ett samr?dsorgan för kommunledningen. Kommunen är ocks? en av enbart fyra i landet som uppgivit att den, genom möjlighet till ombyte i en avskild och trygg miljö, har vidtagit n?gon ?tgärd för att tillgängliggöra kommunala idrottsanläggningar för transpersoner.
? Det är naturligtvis roligt att Göteborg hamnar högst i undersökningen och det handlar ju om att stora satsningar har gjorts här. Till exempel är stadens hbtq-r?d en i Sverige unik satsning. Men, alldeles nyss idag fick jag själv en homofob kommentar p? stan och ig?r fick jag ett transfobt anonymt telefonsamtal fr?n n?gon i Göteborg, s? det finns helt klart saker kvar att göra ocks? här, säger Finn Hellman, ordförande i RFSL Göteborg.

Kommunerna med högst totalt betyg i Västra Götalands län och Hallands län är:
Göteborg ? 4,13 (plats 1)
Falköping ? 3,47 (plats 13)
Kungsbacka ? 3,40 (plats 16)
Falkenberg ? 3,14 (plats 29)
Sotenäs ? 3,11 (plats 31)

Kommunerna med lägst totalt betyg i Västra Götalands län och Hallands län är:
Essunga ? 1,75 (plats 136 av 138)
V?rg?rda ? 1,83 (plats 131)
Munkedal ? 1,83 (plats 131)
Tranemo ? 1,90 (plats 126)
Bengtsfors ? 1,95 (plats 121)

? Även om mycket skett i m?nga kommuner sedan RFSL:s förra kommunundersökning är skillnaderna i vilket arbete som läggs ner i hbtq-fr?gor stora och ?tgärderna fortfarande l?ngt ifr?n tillräckliga. Det är v?r förhoppning att kommunundersökningen ska användas som ett hjälpmedel för kommuner att förbättra sig, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Kommunundersökningen har genomförts av RFSL och baseras delvis p? en enkät till landets kommuner som är gjord i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting – SKL. Enkäten har utformats gemensamt av RFSL och SKL och skickats ut av SKL. 83,1 procent av kommunerna besvarade enkätfr?gorna. Förutom enkäten har bl.a. statistik fr?n SCB (Statistiska centralbyr?n) och BR? (Brottsförebyggande r?det) använts, liksom en attitydmätning genomförd av researchföretaget NEPA p? uppdrag av RFSL.

Presskontakter i RFSL-avdelningar i regionen:
Finn Hellman, ordförande RFSL Göteborg ? 0760-45 41 39 eller [email protected]
Sara Teddi Gelander, ordförande RFSL Bor?s ? [email protected]
Kenneth Karlsson, ordförande RFSL Fyrbodal ? 070-759 68 03 eller [email protected]
Mattias Uhrberg, pressansvarig RFSL Halland ? [email protected]
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top