SE

Gott om jobb i skolan men ingen lärarkris

Skolan behöver 150 000 nya medarbetare de närmaste tio ?ren. Arbetsmarknaden för flera yrkesgrupper är god. Det är ingen allmän lärarbrist, men i vissa ämnen finns sv?righeter att rekrytera.
Särskilt goda möjligheter att f? jobb har förskollärare, lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen, lärare i vissa spr?k p? b?de grundskole- och gymnasieniv? samt lärare i yrkesämnen och modersm?l. Det visar en ny rapport fr?n Sveriges Kommuner och Landsting.
? Det är positivt att allt fler söker till lärarutbildningarna och att varannan ung kan tänka sig att jobba i skolan. Men det räcker inte. Staten, huvudmännen och andra aktörer m?ste jobba tillsammans för att ytterligare öka intresset och attrahera de bästa lärarna till skolan, säger SKL:s VD H?kan Sörman.
Handlingsplan för arbetsgivarna
? Det har hänt mycket positivt med läraryrket de senaste ?ren. Lärare jobbar mer tillsammans. Undervisningen har utvecklats. Karriärvägarna har blivit fler. M?nga lärare har ocks? haft en god löneutveckling. Denna förändringsv?g behöver bli ännu starkare och fortsätta i skolorna under l?ng tid, säger H?kan Sörman.
I rapporten presenteras en handlingsplan med nio punkter med exempel p? vad arbetsgivarna redan gör och kan göra för att möta rekryteringsutmaningarna. Det handlar bland annat om att skapa bättre karriärmöjligheter, underlätta lönekarriär och möjliggöra kompetensutveckling. Arbetsgivarna m?ste ocks? ständigt säkra att alla yrkesgruppers olika kompetenser i skolan används p? rätt sätt.
? Med ett ökat samarbete mellan lärare och med specialpedagoger, förstelärare och lektorer som bidrar till att stödja och utveckla kollegor och verksamheten, s? kan skolans kompetens användas p? allra bästa sätt, säger H?kan Sörman.
Ny undersökning om lärarbehovet
I rapporten presenterar SKL ocks? en ny enkätundersökning som följer upp lärarlegitimationsreformen. Rapporten visar att tillg?ngen p? legitimerade lärare i de flesta ämnen inte är lika alarmerande som dagens debatt gör gällande, men att det finns brist p? lärare i n?gra ämnen hos vissa arbetsgivare.
? Talet om lärarkris är överdrivet. Sverige har inte har n?gon allmän lärarbrist. Vi har heller inte en massa tomma klassrum. Utvecklingen är p? rätt väg. Alltfler blir behöriga och legitimerade men det tar tid. Och det finns definitivt utmaningar. De är dem vi ska koncentrera oss p?, säger H?kan Sörman.
? Bilden av utmaningarna i skolan är inte ny utan känd sedan länge. Det är i själva verket mot bakgrund av denna situation som legitimationsreformen införts säger H?kan Sörman.
PUBLIKATIONER
S? löser vi rekryteringsutmaningarna ? En rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola (PDF, nytt fönster)
LÄS VIDARE
Fakta ur rekryteringsrapporten (PDF, nytt fönster)
SKL:s arbete med arbetsgivarfr?gor
Sveriges Viktigaste Jobb
Hämta högupplöst bild p? H?kan Sörman
KONTAKT

Caroline Olsson
Sektionschef
08-452 74 55, 076-762 77 55
[email protected]
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts