SE

Grafiska Yrkenas Främjandes pris för bästa elevprojekt till Eva Sakura Klingstedt och Heidi Myllyviita p? Berghs School of Communication

a8

I v?rens ansökningsomg?ng till Innovativ Kultur fick tio projekt stöd med en gemensam summa p?
2 350 000 kronor. Genom ett nytt samarbete kommer nu de projekt som Innovativ Kultur beviljat stöd under även erbjudas att ta del av Kulturdirekts tjänster och kanaler.
Kulturdirekt samlar hela Stockholms fria kulturliv under en och samma portal och ger genom exempelvis gemensam annonsering, kalendarium, nyhetsbrev samt ett eget bemannat informationscenter mitt i Kulturhuset Stadsteatern tillg?ng till en unik marknadsföringskanal. Kulturdirekt är i sammanhanget även ett relevant närverk av redan etablerade kulturaktörer.
Innovativ Kultur och Kulturdirekt skapades b?da ursprungligen fr?n Stockholms stads växtpengar och har tidigare bland annat samarbetat kring en skräddarsydd ekonomiutbildning för kulturutövare i Stockholmsregionen.
INNOVATIV KULTUR är ett resurscenter för alla i Stockholms län som arbetar med nyskapande konst- och kulturprojekt, utforskande experiment inom konst och kulturomr?det samt samarbeten mellan kultur, näringsliv och akademi. Sedan starten 2008 har Innovativ Kultur finansierat över 130 projekt med över 15,5 miljoner kronor och stött ännu fler med r?dgivning och utökat nätverk.
Innovativ Kultur drivs av Innovation Impact p? uppdrag av kulturnämnden, Stockholms stad i samverkan med Haninge kommun, Huddinge kommun, Nacka kommun, Värmdö kommun och Stockholms läns Landsting samt Stiftelsen Framtidens Kultur.
Läs mer p? www.innovativkultur.se
FÖRENINGEN KULTURDIREKT arbetar med informationsspridning och marknadsföring, främst för Stockholmsregionens fria kulturaktörer. Ambitionen är att vara en mötesplats där Stockholms läns konst- och kulturutövare p? ett enkelt sätt kan hitta publik till aktuella evenemang. Kulturdirekt finansieras bl a av Stockholms stad och Stockholms läns Landsting.
Läs mer p? www.kulturdirekt.se
Kontakt
Kulturdirekt: Jonny Jergander – [email protected]
Innovativ Kultur: Kajsa Fogelberg – [email protected]

____________________________________________________________________
Om Kulturdirekt
Kulturdirekt samlar Stockholms fria kulturliv p? webben och i Kulturhuset vid Sergels torg. Som medlemsförening är v?rt primära syfte är att underlätta mötet mellan Stockholmsregionens kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Vi är det fria kulturlivets demokratiska plattform där alla medlemmar, p? lika villkor, ska ha möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy