SE

Gratis mammografi – nja fr?n politikerna.

BROs valenkät – fr?ga 3
Är du beredd att verka för kostnadsfri mammografi över hela Sverige?

Bakgrund

Jämlik v?rd är ett genomg?ende tema i BROs tre valenkäter som skickats ut till v?ra 452 valbara riksdagskandidater. Drygt hälften (204) har svarat och här presenterar vi utdrag fr?n kommentarsfältet.

Fr?gan gäller den omdiskuterade prislappen p? v?rd som varierar beroende p? var du bor. Vi kallar problemet för “Postkodlotteriet” och har debatterat fr?gan under ?ret. Priset för mammografi varierar fr?n 0 kronor (Stockholm) till 200 kronor (Gotland). BRO menar att ekonomi inte f?r hindra tidig upptäckt av en av v?ra växande folksjukdomar – bröstcancer.

Uppskattningsvis är det s? mycket som 20 % eller var femte kvinna i storstadsregionerna som uteblir fr?n mammografiundersökningen. Kvinnor fr?n socioekonomiskt svag bakgrund, samt utrikesfödda förekommer ofta i den gruppen. I glesbygd är det än fler som uteblir p? grund av geografiska avst?nd och praktiska omständigheter.

Fr?gan är vilka faktorer som spelar in i valet att undersöka sig eller ej, reflekterar Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i BRO.

– ?Det händer inte mig? är en vanlig tanke i cancersammanhang. Man g?r därför till undersökningen för att konstatera att man inte har bröstcancer. Har man d? en ekonomi där 100 kronor spelar en avgörande roll, s? väljer man kanske bort mammografin. När man väl kommer till läkare och själv har upptäckt sin knöl, d? är sjukdomen redan längre g?ngen och prognosen kan vara sämre. Kostnaden för samhället blir högre, men det högsta priset betalas av patienten.

BROs tre enkäter bygger p? v?r kärnfr?ga om jämlik v?rd oavsett bostadsort.

– Intressant är att de som svarat tycks anse att det är extra komplext därför att det är m?nga intressen att ta hänsyn till ? kanske just därför att vi har 21 landsting. Med en nationellt sammanh?llen sjukv?rd finns det en huvudman och nationella riktlinjer borde rimligen f? större tyngd, avslutar Elizabeth Bergsten Nordström.

Politikernas kommentarer till fr?ga 3

Centerpartiet
“I Blekinge är kostnaden för mammografi väldigt l?g. Jag har sv?rt att tro att n?gon avst?r p? grund av kostnaden. Samtidigt skulle uteblivna intäkter f? till följd att andra v?rdinsatser skulle f? st? tillbaka. Det m?ste undersökas och vägas mot varandra innan jag är beredd att föresl? förändringar. Erfarenheten är att gratis inte leder till ökad täckning i screening. Jag använder hellre de pengarna till att förbättra annat, exempelvis v?rden av bröstcancerdrabbade.”

Folkpartiet
“Det är landstingen som har ansvar för mammografin och vad den kostar, men jag tycker att den ska vara gratis s? att fler genomg?r undersökningen. Det kostar mindre för landstingen med tidig upptäckt än sen. Det jag i steg ett vill göra är att f? fram siffror p? vad landstingen kan vinna p? gratis mammografi.”

Miljöpartiet
“Det är upp till varje landsting att själv bestämma vilka avgifter som ska tas ut. MP har inte i sitt förslag till statsbudget gjort n?gon satsning för gratis mammografi. Vi anser dock att förebyggande arbete för att förhindra cancer är en prioriterad och viktig uppgift.”

Moderaterna
“Jag tror inte att det är kostnaden som f?r kvinnor att avst?. Vi har idag l?ga avgifter för mammografi. De med den sämsta ekonomin har ocks? i försörjningsstödet pengar till den l?ga kostnaden för mammografi. Däremot är det viktigt att ta reda p? varför relativt m?nga avst?r sin tid, här kan det finnas mycket rädsla för undersökningen.”

Socialdemokraterna
“Det är helt klart att avgiftsfr?gan bör ses över. Är avgiften verkligen ett hinder s? är jag för att införa gratis undersökning, men man behöver undersöka orsaken till varför man uteblir fr?n mammografin. Förebyggande v?rd borde vara tillgänglig, om än inte gratis alla g?nger, s? till en s? l?g kostnad som möjligt.”

Sverigedemokraterna
“SD vill att erbjudanden om gratis mammografi per automatik och med regelbundenhet, skickas ut till alla personer som uppn?tt medicinskt betingad ?lder.”

Vänsterpartiet
“Detta är en fr?ga som drivs av Vänsterpartiet i m?nga regioner/landsting. Vänsterpartiet kommer garanterat att driva denna fr?ga fortsättningsvis. Problemet är tyvärr större än en fr?ga om hush?llens ekonomi. Det handlar även om den fysiska tillgängligheten till undersökningen och kunskapen om effekterna av undersökningarna med mera. Vi m?ste jobba brett för att f? fler att uppsöka mammografin.”

Kristdemokraterna
“Även detta är en fr?ga för landstingen men p? samma sätt som i den första fr?gan kan det vara nödvändigt att staten tar ett större ansvar i strävan mot en jämlikare v?rd även i fr?gan om avgifter.”

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11 500 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande v?rd och rehabilitering. www.bro.se0400Skicka som e-post
Share this

Similar Posts