Læring

Grunnlovsbygda forsterket av dynamisk duo.

Siden 1995 har Jan og Synne Platander jobbet med teater og kreativ pedagogikk for utvikling av individer, grupper og ledere. Med scenen som verkt?y skaper

Siden 1995 har Jan og Synne Platander jobbet med teater og kreativ pedagogikk for utvikling av individer, grupper og ledere. Med scenen som verkt?y skaper de dynamiske m?teplasser der folk f?r dele erfaringer og utforske ulike tanker og perspektiv. Etter 14 ?r i Stockholm har denne kreative duoen etablert seg i grunnlovsbygda Eidsvoll. Deres engasjement favner vidt, fra lederutvikling i Skandinavia til lokalt integrerings- og mangfoldsarbeid.

Jan er organisasjonspedagog og psykodramaregiss?r med bakgrunn fra bedrifthelsetjeneste og skolens verden. Han har mange ?rs erfaring med sjefscoaching og veiledning av arbeidsgrupper i store og sm? organisasjoner. Han underviser ledere og konsulenter i kunsten ? bevege organisasjoner. Med sin kreative oppmerksomhet skaper han meningsfulle rom for refleksjon, l?ring og utvikling.
Synne er drama- og teaterpedagog (cand. philol.) og playbackteaterinstrukt?r, med videreutdannelse innen prosessledelse, uttrykkende kunst, veiledning og coaching. Hun har jobbet mange ?r som voksenpedagog og kursleder innen teater, lederskap, kommunikasjon og gruppeutvikling. For tiden underviser hun p? Voksenoppl?ringen for ?vre Romerike. Hun er opptatt av mangfold og dialog og bidrar gjennom sin sin lyttende tilstedev?relse til ?penhet og inkludering.
Jan og Synne arbeider b?de pedagogisk og artistisk med playbackteater, en kunstform som ogs? er et verkt?y for dialog og erfaringsdeling. Siden 1999 har de drevet Teater X, en teatergruppe i Stockholm som tilbyr bedrifter, organisasjoner og allment publikum ? f? se sine personlige og profesjonelle erfaringer synliggjort p? scenen som improvisert teater. De medvirker ogs? som skuespillere i Teater Ekko, en profesjonell playbackgruppe med base i Oslo.
I 2009 etablerte de Skandinavisk Playbackteater Studio, der de i samarbeid med Center for Playback Theatre i New York tilbyr grunnleggende oppl?ring i teaterformen. www.playbackteater.no,
H?sten 2012 dro de igang et prosjekt med playbackteater for inkludering og mangfold i Eidsvoll, i samarbeid med Eidsvoll Frivilligsentral og Eidsvoll Innvandrerr?d. Prosjektet handler om ? bygge opp en lokal flerkulturell playbackgruppe som etterhvert kan gi forestillinger for ulike m?lgrupper i lokalsamfunnet. Gruppen, som har tatt det noe eksotiske og saftige navnet Teater Mango (teater for mangfold), er godt i gang og har allerede hatt sin f?rste forestilling. Gjennom lyttingen til hverandres historier og samspillet p? scenen knyttes vennskapsb?nd p? tvers av spr?k og kulturer. Prosjektet kan ogs? lede til en helt unik og spesialskrevet forestilling til Grunnlovsjubileet 2014.

A to już wiesz?  Omdiskutert ledelsesverkt?y presser folk ut av jobben: Bare sju av ti ledere f?ler seg ?nsket av toppledelsen

Samspill og utvikling for deg og din organisasjon!
Vi agerer
Sammen med en gruppe profesjonelle improvisationsskuespillere lytter vi og speiler gruppens eller organisasjonens gleder og utfordringer. We play back your story!
Vi regisserer
Som profesjonelle prosessledere regisserer vi l?rende samtaler, erfaringsdeling, visjonsarbeid, veiledning, coaching, rolletrening og teambuilding.
Vi fasiliterer
Vi kan ta helhetsgrep eller delansvar for ? levendegj?re ditt seminar, din konferense, kurs eller andre events, for st?rre engasjement og delaktighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy