H?llbara företag genom skickliga affärsr?dgivare!

H?llbara företag genom skickliga affärsr?dgivare

KKiKK lanserar idag en innovativ guide för utbildare till affärsr?dgivare i offentlig sektor! Genom ett framg?ngsrikt samarbete i EU projektet Bartok har KKIKK tillsammans med partners i Tyskland, Kompass och TIGZ, samt Aster i Italien utvecklat en guide som även finns översatt till svenska.
Boken inneh?ller teori, kompetensprofil och konkreta metoder, alltifr?n urvalsprocess till dynamiska nätverksmetoder, som stärker affärsr?dgivares kompetens. Dessa beprövade metoder och förh?llningssätt leder till att mer än 80% av företagen av nystartsföretagen överlever efter fem ?r, jämfört med 50 – 60 % i normalfallen.

KKIKK kommer att erbjuda ett träningsprogram riktat till affärsr?dgivare i offentlig sektor. Genom ett urval av utbildningsmoduler tillsammans med den grundläggande filosofin i programmet kan en kompetensutveckling ske som matchar moderna start-ups r?dgivningsbehov.
Bartok är finansierat av Leonardo da Vinciprogrammet för livsl?ngt lärande, Transfer of Innovation.
Kontakta Lucia Severed för mer information, [email protected]

KKiKK AB arbetar med ledarutveckling genom mentorskap, KKIKKstarter och professionella nätverk.
Vi är ett kompetent team av konsulter inom management och HR som anlitas av chefer och ledare. De söker nytänkande för framtiden och stöd att styra genom vardagens komplexitet i dialog med oss direkt som coacher och mentorer eller i ett chefs-och ledarprogram. Mer än 1 000 chefer och ledare har deltagit i n?got av v?ra program.
Vi g?r in som processledare, mentorer och inspiratörer i förändringsarbete, teamutveckling och lärande grupper.
Som stöd för v?ra processer har vi utvecklat ett antal metoder t ex KKiKKspelet, Matcha!event, Lärande Nätverk och PowerTeam.
1700Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top