Hälsans nya verktyg blir en del av SICS och Swedish ICT

Nu växlar den östgötska innovationsmiljön Hälsans nya verktyg upp till nationell niv? och blir en del av SICS och Swedish ICT. Med samg?endet f?r Hälsans nya verktyg och dess medlemmar mer resurser, större nätverk och ett starkt varumärke i ryggen.

? Vi är väldigt glada för att Hälsans nya verktyg nu blir en del av Swedish ICT. Tillsammans kan vi än bättre bidra till att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukv?rd, säger Mona Jonsson, vd Hälsans nya verktyg.
I takt med att allt fler blir allt äldre finns en stor samhällsutmaning för sjukv?rd och omsorg att leverera v?rd och omsorg p? ett kostnadseffektivt sätt med bibeh?llen eller ökad livskvalitet för individen. eHälsa och IKT (informations- och kommunikationsteknik) är ett kraftfullt verktyg i att möta den utmaningen.
? Sverige har stora möjligheter att stärka sin roll i utvecklingen av eHälsa och därmed öppna upp en helt ny marknad för tjänster och produkter, säger Per-Olof Sjöberg, Affärs- och Innovationsomr?deschef eHälsa Swedish ICT
Samarbete i Europa
Sverige och övriga Europa st?r inför samma demografiska förändring och det är viktigt att samarbeta över gränserna för att kunna stötta innovationer och nytänkande.
? Hälsans nya verktyg har under ?ren positionerat sig som en av Europas ledande aktörer inom IKT för äldre och stod förra ?ret värd för AAL Forum, som är den största europeiska konferensen inom teknikstöd för äldre. Vi har en stark beställarkompetens och en ambition att ta täten i omvärldsbevakningen p? omr?det säger Mona Jonsson.
? Vi hälsar HNV:s personal varmt välkomna till SICS Swedish ICT! Det ska bli fantastiskt spännande att kombinera v?r forskning inom datavetenskap, innovationskompetens och egna erfarenheter inom eHälsa med Hälsans nya verktygs kompetens och erfarenhet. Tillsammans skapar vi ett än vassare erbjudande för industri och offentlig verksamhet, säger Christer Norström VD för SICS Swedish ICT.
De regionala aktörer som st?r bakom Hälsans nya verktyg är mycket positiva till samg?endet.
? Jag tycker att det känns som en spännande och viktig utveckling av den verksamhet som Hälsans nya verktyg har byggt upp under ?ren. Att tydligare finnas med i en nationell struktur är n?got som vi har eftersträvat, säger Marie Morell, (m), landstingsr?d.
För regionen innebär det mer resurser fr?n nationellt niv?. Swedish ICT är redan idag en stark aktör i östgötaregionen genom sina forskningsinstitut Interactive Institute , Acreo och SICS.
? Med denna förändring tar vi ett l?ngsiktigt ansvar för verksamheten. Hälsans nya verktyg betyder mycket för v?ra ambitioner att ge äldre bättre möjligheter att leva ett gott och självständigt liv, säger Lars Stjernkvist, (s) kommunalr?d i Norrköping.
Möt Hälsans nya verktyg och Swedish ICT p? Digital Health Days i Stockholm 25-26 augusti p? Stockholmsmässan.
Läs mer om Hälsans nya verktyg p?: www.halsansnyaverktyg.se och om Swedish ICT p?: www.swedishict.se.
Kontakta gärna oss för mer information:
Mona Jonsson, vd Hälsans nya verktyg
070-891 92 91
[email protected]
Per-Olof Sjöberg, Affärs- och Innovationsomr?deschef eHälsa Swedish ICT
070-5190491
[email protected]
Om Hälsans nya verktyg
Hälsans nya verktyg är en innovationsmiljö, med Östergötland som bas, som stöttar utvecklingen av nya tekniska lösningar inom v?rd, omsorg och äldreliv. Bakom Hälsans nya verktyg st?r ca 40 företag, länets kommuner med Linköping och Norrköping som lokomotiv, landstinget, regionförbundet Östsam, Linköpings universitet och forskningsinstitut, intresseorganisationer och föreningar.
Om Swedish ICT
Swedish ICT är en grupp av världsledande forskningsinstitut inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik) där SICS ing?r. V?rt uppdrag är att i samverkan med industri och offentlig sektor omsätta forskningsresultat till innovativa produkter och tjänster. Swedish ICTs ledande ställning inom IKT-forskning, innovationstjänster, teknik- och kompetensöverföring bidrar till ökad konkurrenskraft, tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv och samhälle.
I koncernen ing?r förutom SICS: Acreo, Interactive Institute, och Viktoria Institutet. Swedish ICT ägs till 60 procent av svenska staten genom RISE samt till 40 procent av tv? intressentföreningar med medlemsföretag fr?n näringslivet. Koncernen har ca 400 medarbetare och en omsättning p? 432 MSEK (2013). Huvudkontoret ligger i Kista med verksamhet i Eskilstuna, Göteborg, Hudiksvall, Karlstad, Kista, Lund, Linköping, Norrköping, Pite?, Ume?, Uppsala och Väster?s.

1700Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top