SE

Han blev av med v?rdnaden utan att veta om det – Juristpunkten

Han blev av med v?rdnaden utan att veta om det – Juristpunkten

Ett par till tv? barn bestämde sig tillsammans för att ansöka om skilsmässa efter fem ?rs äktenskap. Mamman erbjöd sig att sköta det administrativa d? pappan kort därefter skulle flytta utomlands ett halv ?r för att lansera sitt företag i Tyskland. Pappan skrev ut ansökan om äktenskapsskillnad och flög till Berlin. Parternas relation hade haft ett fredligt slut och de var överens om en fortsatt gemensam v?rdnad, att barnen skulle vara stadigvarande boende hos mamman och att umgänge skulle förbli oreglerat under pappans vistelse utomlands. Vid ansökningstillfället bodde dock parterna tillsammans och därför kom den adressen att st? p? handlingen gällande b?da parter.
Pappan flyttade till Tyskland och hade kontinuerlig kontakt med sin fru och barn under dessa sex m?nader. Han var inte helt införst?dd med hur en skilsmässa fungerade men mindes ha läst n?got om att efter de sex m?nadernas obligatoriska betänktetid (p? grund av barn under 16 ?r) s? skulle parterna föreläggas att yttra sig innan beslut meddelades.
Mamman ifr?ga meddelade pappan efter fem m?nader att föreläggandet kommit och att pappan endast behövde maila in till tingsrätten för att fullfölja. Han lydde r?det och mailade in att han önskade fullfölja m?let utan att ha sett föreläggandet. Inga konstigheter.
M?naden gick och strax därefter flyttade pappan hem igen, glad över att vara tillbaka hos sina barn och att skilsmässan g?tt s? smidigt. Man hade ju hört s? mycket om hur det kunde vara för andra. Domen som kommit veckan innan l?g och väntade p? honom när han kom hem och först tänkte han bara l?ta den ligga men n?got fick honom att öppna kuvertet. Skilsmässan var mycket riktigt klar och det var det även att mamman till barnen skulle f? ensam v?rdnad. Pappan ifr?ga fick panik och ringde mamman, tingsrätten, polisen och sina föräldrar.
Mamman ifr?ga meddelade nu att det inte hade varit fr?ga om n?got annat d? han flyttat och övergivit familjen . Det fredliga slutet fanns inte längre. En fullt lämplig pappa hade allts? helt ovetandes förlorat v?rdnaden om sina tv? döttrar. Hade han inte läst domen hade han aldrig f?tt veta.
Jag fick kontakt med denna pappa och överklagade direkt beslutet till hovrätten som ändrade tingsrättens dom och ?terförvisade m?let till tingsrätten för vidare handläggningen gällande v?rdnaden. I tingsrätten meddelades det tv? m?nader senare att v?rdnaden interimistiskt skulle vara fortsatt gemensam d? pappan p? intet sätt kunde ses som olämplig.
Jag vill med denna text f? andra att f? upp ögonen för att det enkelt g?r att skriva till saker p? ett dokument i efterhand, s? var noga med att allt är ifyllt när du skriver p? ansökan om skilsmässa och sitt helst ner och gör detta tillsammans. Har ni barn och gör en gemensam ansökan s? m?ste ni därmed kunna samarbeta s?pass att ni kan göra denna sista sak tillsammans.
För m?nad m?nad sedan fick jag in ett liknande ärende som nu just ?terförvisats fr?n hovrätten till tingsrätten. När dessa domar kommer s? kanske de inte läses igenom helt, d? parterna redan vet resultatet. Ligger domen längre än tre veckor s? förloras möjligheten att överklaga och n?gon har d? blivit av av med v?rdnaden utan att ens veta om det. Se därför alltid till att ha koll vid en skilsmässa, vissa saker kan inte suddas i efterhand.

Av: Jur kand Linda Bohlin
Juristpunkten
Juristpunkten är en allmänpraktiserande byr? med uppdrag främst inom humanjuridik. Vi är verksamma över hela landet. 08-5000 13 40 www.juristpunkten.se
Bifogade filer
470100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #GD   #JO   #KMR   #Thomas Szasz