SE

Handelshögskolan i Stockholm storsatsar p? h?llbar utveckling

Handelshögskolan och Mistra etablerar ett kompetenscentrum för h?llbar utveckling. Syftet är att stärka Sveriges konkurrenskraft inom h?llbara marknader genom att bland annat stödja marknadens aktörer med ny kunskap och innovativa metoder.
Mistra investerar 55 miljoner kronor i ett nytt centrum för forskning och utveckling av utbildning om h?llbara marknader. Handelshögskolan i Stockholm blir värd för satsningen Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) som sträcker sig över fem ?r. Det ska inte enbart vara ett forskningscenter utan ocks? generera konkreta lösningar och metoder som bidrar till en h?llbar utveckling.
? Det här är en efterlängtad möjlighet för Handelshögskolan att p? ett kraftfullt sätt kunna bidra till en h?llbar utveckling i samhället, säger Lars Stranneg?rd, rektor vid Handelshögskolan. V?ra starka relationer till näringslivet ger ocks? goda förutsättningar för att de nya kunskaperna tidigt ska kunna tillämpas i praktiken.
? Handelshögskolan utbildar en stor andel av de högsta cheferna i det svenska ekonomiska systemet. Vi vill med v?r strategiska investering bidra till att h?llbarhetsfr?gorna blir centrala i forskning och utbildning p? Handelshögskolan, s? att dessa ges en större tyngd i det framtida beslutsfattandet, säger Mistras vd ?ke Iverfeldt.
Ambitionen är att skapa ett världsledande tvärvetenskapligt kompetenscenter som utvecklar först?elsen och ger nya insikter kring h?llbara marknader. MISUM ska fungera som en viktig plattform för m?nga: akademiker, praktiker, företag, organisationer samt internationella aktörer. MISUM ska ocks? agera r?dgivare ?t politiker och policyutvecklare och samarbeta med andra starka forskningscenter.
MISUM kommer att ha en internationell styrelse med ledamöter fr?n akademi och näringsliv. (Se www.hhs.se)
För mer information, kontakta gärna:
Lars Stranneg?rd, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm
[email protected], 08-736 90 11.

Johan Edman, programansvarig Mistra
[email protected], 08-791 10 28.
Mer om MISUM finns ocks? att läsa p? www.hhs.se och www.mistra.se

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom omr?den som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning s?väl som forskning h?ller högsta internationella klass, och är ocks? Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm . Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se5100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy