Hanna Wildow ger osynliggjorda historier kropp

Med verket Mapping Mourning forsätter Hanna Wildow, student p? Konstfacks masterprogram Fri konst, sin utforskning av sorgearbete och översättning ur spr?kliga, politiska och emotionella aspekter. En performativ installation om att bära över en berättelse till n?gon att träda in i.

?The work of art, like the work of mourning, is a process of reconstructing lost and ruined objects, lost and ruined worlds.?
Andrea Fraser, konstnär

I verket Mapping Mourning utg?r Hanna Wildow fr?n när hennes farmor dog ? mitt i ett p?g?ende gemensamt konstprojekt om berget Omberg ? och fr?n hur deras relation fördjupades i förlusten. Farmodern, en sagoberätterska full av historier och anekdoter, hade tappat sitt tal och hennes tre sista veckor spenderade de tillsammans i tystnad. Utmaningen att slutföra arbetet med att ?terge sin farmors historia framstod som oöverkomlig, men i förlusten av farmoderns tal och slutligen av hennes liv, kom en skapandeprocess att uppst?. Med avsaknaden av farmoderns ord, kom Hannas g?ende.
– Mapping Mourning är det fjärde verket i en serie best?ende av manuskript, fotnoter och minnen genom vilka jag undersöker översättningar av berättelser. Denna g?ng har jag valt att skapa en performativ installation, med bl?tt garn, text, ljud och rörelse, berättar Hanna Wildow.
Feministen och filosofen Helen Cixous säger att döden är ett av de grundläggande tre stegen i skrivande som praktik, att vi behöver döden för att börja skriva ? och för att börja leva. Och poeten och översättaren Rosmarie Waldrop menar att översättning är precis som sorg, en oändlig process som aldrig riktigt kan avslutas. När vi översätter förlorar vi n?got samtidigt som vi vinner n?got annat. Detsamma kan gälla när vi förlorar en person, om vi till?ter oss själva att känna, sörja och lära.
– Min ambition med det här verket är att bjuda in besökaren att träda in i det med mig, och rita en gemensam karta över v?ra sorgeprocesser. Tillsammans skapar vi ett landskap av kärlek och förlust, en karta över ett berg att g? vilse p? och en kropp av alla oavslutade och osynliggjorda historier, avslutar Hanna Wildow.

Vernissage p? Galleri Konstfack torsdag 23 oktober, klockan 17-20
Kontakt Hanna Wildow: [email protected], telefon 070 – 854 51 75

Mapping Mourning p?g?r t o m den 29 oktober och till Galleri Konstfack g?r man antingen genom Konstfacks huvudentré p? LM Erikssons väg 14 vid Telefonplan eller in fr?n baksidan, Dialoggatan 7. Välkommen!
Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola och har sedan 1844 utbildat morgondagens konstnärer, designer, konsthantverkare och lärare. Alla v?ra utbildningar vilar p? konstnärlig grund och vi har idag cirka 1000 studenter och 200 anställda. www.konstfack.se02700Skicka som e-post
Share this

Authors
Top