SE

Här är ?rets hedersdoktorer vid KTH

Industrimannen Sverker Martin-Löf har sett och förm?tt svensk skogsindustri att växa och utvecklas under de senaste 40 ?ren.? Jobbar man med skog händer inget p? ett ?r utan det gäller att tänka l?ngsiktigt, men för den skull kan man inte sitta still i b?ten, säger han som nybliven hedersdoktor vid KTH.

S? här lyder motiveringen till varför Sverker Martin-Löf utses till hedersdoktor vid KTH:
“Sverker Martin-Löf är en av Sveriges mest välrenommerade industrialister. Som VD och CEO för SCA 1990-2002, genomförde han stora förändringar som ledde till att SCA idag är det enda större svenskbaserade skogsindustriföretaget med global karaktär.
Genom sin kunskap, sitt företags framg?ng och personliga egenskaper framst?r Sverker Martin-Löf som den främste företrädaren för svensk skogsindustri. Genom sitt engagemang och sina visioner arbetar han för att vidareutveckla skogsindustriell forskning samt katalysera detta mot en framtida stark och konkurrenskraftig svensk skogsindustri.”
Utmärkelsen som ska delas ut vid promotionen den 21 november gör Sverker Martin-Löf stolt.
– Det är jättekul eftersom jag själv g?tt p? Teknis, s? man blir ju lite nostalgisk. Det är ocks? ett erkännande av att man skapat n?got industriellt p? basis av det man lärde sig p? KTH, säger Sverker Martin-Löf.
Han gick Kemiprogrammet p? KTH och tog examen p? fyra ?r, gjorde en licentiatavhandling inom ämnesomr?det fysikalisk kemi med fokus p? pappersteknik och träforskning.
Sverker Martin-Löf arbetade därefter bland annat som forskningsledare p? Träforskningsinstitutet som l?g vägg i vägg med KTH:s campus p? Valhallavägen.
– P? KTH fanns ju det industriella klustret inom träforskning och professorer med mycket bra profil, s? det fanns ingen tvekan om var jag skulle g?, säger Sverker Martin Löf och nämner favoritprofessorerna Börje Stenberg och Nils Hartler.
Idag är Sverker Martin Löf styrelseordförande i Industrivärden, SCA och SSAB, och vice ordförande i Ericssons och Handelsbankens styrelser. Totalt sitter han i styrelser med ett samlat börsvärde p? 700 miljarder kronor.
?rets övriga hedersdoktorer vid KTH är:
Lei Guo, professor vid Institute of Systems Science, Chinese Academy of Science i Kina.
Professor Guo är den mest inflytelserika personen inom systemanalys och reglerteknik i Kina. I sin roll som “vice secretary- general” för kommittén för National People’s Congress spelar han en unik roll för att forma Kinas framtida forskningsstrategier. Han har givit grundläggande bidrag till teoribildningen inom reglerteknik och beskrivningen av stokastiska system.
Marta Kwiatkowska, professor vid University of Oxford i Storbritannien.

Hon är en världsledande datalogisk forskare och har varit, och är, drivande i utvecklingen av probabilistiska och kvantitativa metoder inom datalogin. Hennes forskning har applicerats p? en mängd olika omr?den som kommunikationsnätverk och datasäkerhet, nanoteknologi, spelteori och systembiologi.
Gregory B Olson, professor vid Northwestern University i USA.

Han är en internationellt ledande forskare inom vetenskapsbaserad materialdesign. Genom att sammanställa ?state-of-the-art?-kunskap fr?n ganska olika vetenskapliga discipliner till ingenjörsmässiga verktyg har han kunnat designa ett antal nya material. Han har spelat stor roll för utvecklingen av omr?det ?Integrated Computational Materials Engineering”..
Marie Vahter, professor vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Hon har under sin forskargärning arbetat brett inom problemomr?det metaller och människors hälsa. Marie Vahter är en mycket produktiv och internationellt etablerad forskare som har gjort stora insatser rörande kopplingen mellan exponering och metallers inverkan p? människors hälsa p? global niv?. Detta har bland annat bidragit till i en sänkning av gränsvärden för arsenik i dricksvatten för flertalet länder i världen.
Syftet med att utse hedersdoktorer vid KTH är att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser.
Här finner du mer information om ?rets hedersdoktorer: http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/skogens-foradlare-blir-hedersdoktor-1.510264
0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy