Har vi den utdanningen samfunnet trenger?

En fersk rapport utf?rt av NOKUT viser et utdanningskart i kraftig endring. Rapporten peker ogs? p? sterk vekst i antall nye studiesteder og flere studietilbud.

Stor vekst i antall studiesteder
NOKUT(Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen), arrangerte i juni et seminar med tittelen ?Har vi den utdanningen samfunnet trenger?? Bakgrunnen var en fersk NOKUT-rapport som viser et utdanningskart i kraftig endring.. Rapporten peker blant annet p? at det er en sterk vekst i antall nye studiesteder og flere studietilbud.
I takt med et ?kende studietilbud, er det ogs? et ?kt behov for fagutdannede i arbeidslivet. Tall fra SSB viser at det blir behov for stadig fler med b?de kort- og lang universitets- og h?gskoleutdanning i perioden frem mot 2025. Behovet for arbeidskraft forventes ? ?ke innenfor alle utdanningsgrupper med lavere universitets- eller h?gskolegrad. Det blir s?rlig ?kning i behovet for arbeidstakere med ?konomi- og administrasjonsutdanning, l?rere, helsearbeidere og realfagutdannede. Arbeidskraftbehovet i den kommunale helse- og omsorgssektoren antas ? ?ke med om lag 54 000 ?rsverk frem mot 2030, og med om lag 130 000 ?rsverk frem mot 2050, gitt dagens forutsetninger (fra St.meld. nr. 44 (2008-2009).
P? NOKUT-seminaret i juni, poengterte kunnskapsminister Kristin Halvorsen at det i dag utdannes for f? personer med fag- og svennebrev. Fra andre hold pekes det p? store utdanningsbehov innen flere sektorer.
Nettstudier kan bidra til ? dekke det ?kende utdanningsbehovet
Nettstudier, og s?rlig fagskolestudier, kan bidra til ? l?se utdanningsutfordringene vi vil m?te fremover. -Fra et nettskolest?sted er det interessant ? se en markant ?kning i antall studenter ved h?gskoler og universitet som gjennomf?rer studier som nettstudier, sier Wenche Halvorsen, Administrerende direkt?r hos NKI. Fleksibilitet og tilgjengelighet er to sentrale stikkord for ? kunne gi den enkelte mulighet for ny, eller endret kompetanse. For store grupper vil nettstudier v?re attraktive ut fra den livssituasjon de st?r i. Med nettstudier kan du studere n?r, og hvor du vil og studiene lar seg kombinere med jobb- og familieliv. Med mer enn 900 fagskolestudenter, er NKI Nettstudier en av Norges st?rste fagskoler. Fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning med stor faglig tyngde. En fagskoleutdanning ligger p? niv? over videreg?ende skole. Opptakskravene for fagskole er fullf?rt videreg?ende skole eller relevant realkompetanse/arbeidserfaring. Med krav om godkjenning fra NOKUT l?ftes fagskole opp og gir stor faglig tyngde..
Om NKI Nettstudier?
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens st?rste nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias st?rste private leverand?r av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt p? ? legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og l?ringsmetoder i verdensklasse.
NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud p? fagskole-, h?yskole- og universitetsniv?, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Authors

Related posts

Top