Skole

Hege Klungrehaug: Arbeidslivet etter endt MBA

Etter endt bachelorgrad i samfunns?konomi, var lysten og iveren stor etter ? studere videre. Jeg begynte p? en mastergrad i Internasjonal Ledelse hvor jeg fullf?rte ett ?r, men mangelen p? ?konomisk tyngde gjorde at jeg ?nsket noe mer. Jeg valgte en MBA via NKS og Heriot-Watt University grunnet den store fleksibiliteten, den store friheten, og det faktum at jeg kunne legge opp l?pet som jeg selv ville.
Jeg valgte ? ta en MBA over 12 m?neder, med l?pende eksamener fra mars til desember. Jeg ville fors?ke ? fullf?re fag og eksamener uten ? delta p? samlinger, og ? lese helt p? egenh?nd fungerte overraskende bra for meg. Jeg visste p? forh?nd at jeg hadde selvdisiplin og leste godt alene, men dersom man foretrekker undervisning eller samarbeid i grupper er nok undervisningsopplegget ? anbefale. Skolens nettsider gav meg god innsikt i tidligere eksamensoppgaver og hva jeg kunne forvente, og pensumlitteraturen var sammenhengene, strukturert og godt skrevet.
Jeg fordelte fagene utover hele ?ret, og tok eksamener i hver av periodene mars, juni, august, desember. Da jeg ikke benyttet meg av undervisningstilbudet var valgfriheten stor hva gjaldt hvilke fag jeg tok n?r, s? jeg mikset sammen emner som i mine ?yne var enkle og vanskelige. Skolen kommer ogs? med en anbefaling om i hvilken rekkef?lge en b?r ta fagene, og dette er lurt ? ta hensyn til da noen fag bygger p? andre.
Det b?r ogs? nevnes at jeg begynte p? en MBA uten tidligere relevant arbeidserfaring, til tross for at dette anbefales. Jeg s? muligheten til ? studere noe rettet mot hva jeg senere ?nsket ? jobbe med, og startet som s?dan med blanke ark. Jeg hadde derimot hatt deltidsjobber og jobbet med en rekke ulike bedriftscases i l?pet av bachelorgraden, slik at jeg likevel kunne relatere dette til pensumlitteraturen.
Da siste eksamensoppgave var levert begynte jobbs?kingen, og jeg var utvilsomt spent p? hvordan arbeidsmarkedet ville ta imot min CV som helt nyutdannet. Og det skulle vise seg at jobbs?keropplevelsen ble utelukkende positiv!
Etter intervjurunder i b?de offentlig og privat sektor, er jeg i dag ansatt hos en Microsoft-partner. I min n?v?rende rolle som Business Consultant jobber jeg ute hos kunder med ? kartlegge og gjennomf?re implementering av ERP-l?sninger (Enterprise Resource Planning). I tillegg til ? sette opp et IT-system, inneb?rer det ogs? ? tilrettelegge bedrifters prosesser og arbeidsm?ter.

En MBA har gitt meg god faglig bredde, som har kommet godt med i n?v?rende jobb. B?de arbeidsgiver og v?re kunder krever at jeg har forst?else og innsikt i en rekke funksjoner og prosesser som foreg?r i en bedrift for ? kunne levere en komplett ERP-l?sning ? og fag som ?project management? og ?strategic planning? har ogs? gitt meg grunnlag for ? kunne arbeide i ulike prosjekter og forst? ulike bedrifters strategier og tankesett.
Jeg sitter igjen med et godt inntrykk av min studieopplevelse hos NKS og Heriot-Watt University. Studiene er godt arrangert og tilrettelagt, jeg har f?tt god hjelp n?r jeg har hatt sp?rsm?l ? og min fullf?rte mastergrad har blitt tatt godt imot i arbeidsmarkedet.

NKS ble etablert i 1914 av Ernst G. Mortensen. I l?pet av nesten 100 ?r har mer enn tre millioner nordmenn tatt utdanning via NKS. NKS samarbeider med en rekke h?yskoler og tilbyr sammen med dem et bredt spekter av h?yskolestudier p? nett.
Studentene f?r vitnem?let sitt fra samarbeidende h?yskole. I tillegg finnes et godt tilbud innen yrkesrettet utdanning.
For mer informasjon, kontakt: Markedssjef Cecilie Bryner – mob 97090996

Similar Posts