SE

Hellre lärarstudenter än l?ngtidsarbetslösa till skolan

Stefan Lövén vill bekämpa l?ngtidsarbetslösheten genom att skapa statligt betalda s.k. extratjänster i skolan. Människor som st?r l?ngt ifr?n arbetsmarknaden ska avlasta lärarna genom att utföra ?administration? och se efter eleverna p? raster och i matsalen. Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson är kritisk mot förslaget.
– Vi välkomnar alla extra resurser till skolan men den här lösningen tror vi inte p?. En skola är en komplex och känslig verksamhet där rekryteringen av personal är den mest kvalitetskritiska fr?gan. För att kunna ta ansvar för resultat och arbetsmiljö m?ste skolledarna ha inflytande över vilka personer som arbetar med barnen.
– Vi föresl?r istället att resurserna läggs p? att l?ta lärarstudenter arbeta extra i skolorna. Det skapar öppningar p? andra delar av arbetsmarknaden för l?ngtidsarbetslösa i FAS 3.
Socialdemokraterna föresl?r att de extraanställda ska ansvara för fr?nvarorapportering, administration i samband med nationella prov samt vara rastvakter och extra resurser i t.ex. matsalen.
Enligt Matz Nilsson vittnar förslaget om en okunnighet om skolans inre arbete. Där saknas idag de resurser som skulle behövas för att handleda l?ngtidsarbetslösa. För att kunna bedöma en persons lämplighet för att arbeta med barn krävs god insikt i skolans m?l och uppdrag. Här m?ste skolledarna f? ha avgörande inflytande.
En alternativ lösning vore att tillsammans med parterna förhandla fram ett avtal som ger lärarstudenter möjlighet att arbeta extra p? skolor under studietiden. Förhandlingar om ett s?dant ?studentmedarbetaravtal? p?g?r sedan en tid tillbaka. Om parterna enas om detta avtal kan lärarstudenterna avlasta lärarna samtidigt som de f?r erfarenheter och kunskaper som är värdefulla för utbildningen.
M?nga undersökningar visar att de flesta lärarstudenter kombinerar sina studier med extraarbeten, ofta i servicenäringen. Här skapas möjligheter för l?ngtidsarbetslösa att komma in.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som förskolechefer, rektorer eller förvaltningschefer, men ocks? inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsomr?det.
En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Farid Abedan Kondori   #Juyang Johannes Weng   #Michigan State University   #SITE