SE

Hemslöjden delar ut 100 000 kronor till morgondagens talanger inom slöjd och hantverk

Hemslöjdens stipendier.

Varje ?r delar Hemslöjden ut stipendier till personer som i sitt arbete, i sina studier eller med sin verksamhet har bidragit till hemslöjdsrörelsen i Sverige.
I dag, den 15 september, delas 100 000 kronor ut till ?tta personer som bland annat väver med inspiration fr?n kartor och Patti Smiths poesi, skapar fantasifulla modekreationer med lösh?r och gamla slöjdtekniker, tillverkar offentlig utsmyckning med hjälp av industriell vävning och unika handtryck.
?rets stipendiater kommer fr?n olika delar av landet och utlandet – bland annat Mora, Leksand, Skara, Bor?s, Hönö, Landskrona och London.
Stipendierna delas ut den 15 september p? eventet Handmade Issues som arrangeras p? Bonnier Konsthall i Stockholm.

?rets stipendiater
Bo Hammarskjölds stiftelse:
Hanna Björklund Olsson, Stockholm/Leksand
Hanna Björklund Olsson är 22 ?r och kommer fr?n Leksand, Dalarna. Just nu studerar hon modedesign för tredje ?ret p? Beckmans Designhögskola. I sitt arbete har Hanna jobbat mycket med ?terbruk, bland annat s? har hon skapat en kollektion i helt ?terbrukat material där ett av plaggen var en klänning best?ende av sönderklippta aluminiumburkar.
Hanna tilldelas Bo Hammarskjölds stipendium med motiveringen: Hanna har en fantastiskt kreativ fantasi som hon omvandlar till de vackraste plagg. Hon tilldelas 20 000 kronor för att bland annat utveckla sina idéer i projektet ?Swedish Trend?.
Karin Eldforsen, Landskrona
Med ett flertal textila utbildningar bakom sig har Karin Eldforsen p? senare ?r fördjupat sig i den folkliga tvist- och korssömmen, en teknik och ett ämne som hon även har startat en forskningscirkel kring. I början av 1900-talet var tvist- och korssöm en populär produkt för hemslöjdsbutikerna i Sk?ne och mängder av materialsatser i tekniken s?ldes. Under 2013 genomförde Karin en revidering av det pedagogiska kors- och ylletvistmaterialet genom att bland annat plocka fram originalfärger till materialsatserna.
Karin Eldforsen tilldelas 20 000 kronor fr?n Bo Hammarskjölds stiftelse med motiveringen: Karin har under de senaste ?ren fördjupat sig i tvistsömmens historia och startat olika forskningsinriktade projekt i ämnet. Karin tilldelas 20 000 kr för att fortsätta arbetet med att lyfta fram, inventera och rekonstruera den folkliga tvistsömmen och korssömmen.
Hannah Waldron, Stockholm/London
Hannah Waldron är precis nyutexaminerad fr?n Konstfacks mastergrupp i textil och jobbar med handvävning. I sitt arbete utforskar Hannah sambandet mellan vävning och karttillverkning. I vissa projekt utifr?n sig själv och sina egna erfarenheter eller som i hennes examensarbete utifr?n Patti Smiths dikt The Coral Sea.
Hannah Waldron tilldelas ett stipendium fr?n Bo Hammarskjölds stiftelse med motiveringen: Hannah har en stark känsla för komposition och form. Hon har under sin utbildning p? Konstfack studerat sitt specialomr?de bildväv och hon tilldelas 5 000 kr för att fortsätta utveckla och studera bildväv.
Emma Frost, Mora
Emma Frost har g?tt den tre?riga sömnadsutbildningen vid Sätergläntan skola i Insjön, där hon riktat in sig p? folkligt dräktskick. Hon har även en kandidatexamen i textilvetenskap fr?n Uppsala universitet. Emma har p? senare ?r blivit intresserad av dräktskicket i ?hls socken (Insjön/Dalarna) och anser att det är viktigt att ta tillvara p? all den kunskap som finns där och h?lla den levande och aktuell.
Emma Frost tilldelas 5 000 kronor fr?n Bo Hammarskjölds stiftelse med motiveringen: Emma har en gedigen utbildning inom sömnad och textilvetenskap. Hon tilldelas 5 000 kr för att p?börja arbetet med att fördjupa sig i sömnaden och dräktskicket i ?hls socken i Dalarna.

Märtha Gahns stiftelse:
Birgitta Nordström, Hönö
Textilkonstnär Birgitta Nordström är utbildad p? HDK i Göteborg där hon ocks? arbetat som lektor i textilkonst. Birgitta har en gedigen meritlista med separatutställningar, samlingsutställningar och en mängd konstnärliga uppdrag för kyrkor och andra offentliga byggnader. Ett av hennes senaste uppdrag är skapandet av biskop Per Eckerdals nya biskopsk?pa som invigdes 2013.
Birgitta Nordström tilldelas 25 000 kronor fr?n Märtha Gahns stiftelse med motiveringen: Birgitta har unika kunskaper om material och kvalitéer. Hon visar en stor hantverksskicklighet i sina vävda textilier. Hon tilldelas 25 000 kr för att möjliggöra arbetet med ett b?rtäcke och för fördjupande forskning i vävtekniker.

Ingeborg Strömbergs stiftelse:
Johanna Samuelsson, Bor?s
Johanna Samuelsson har i sitt kandidatexamensarbete ?Solkatt? vid Textilhögskolan i Bor?s arbetat med tekniken vävd shibori. I detta arbete har hon utforskat samspelet mellan mönstrade ytor och ljus för att skapa en textil utsmyckning. Resultatet är ett möte mellan konstruktion av textil och ytbehandling, mellan industriell vävning och tryck för hand. Utsmyckningen i arbetet är inspirerad av solkatter, hur ljuset reflekteras och blänker över en yta.
Johanna Samuelsson tilldelas 5 000 kronor fr?n Ingeborg Strömbergs stiftelse med motiveringen: Johanna har metodiskt utvecklat och fördjupat sig i vävd shibori under sin utbildning vid Textilhögskolan i Bor?s. Hon tilldelas 5 000 kr för att kunna fortsätta utforska och fördjupa sig i ämnet.
Katja Beckman, Stockholm/Skara
Katja Beckman fr?n Skara har examen fr?n HV-skola i Stockholm men har ocks? studerat vid Textilhögskolan i Bor?s, Nyckelviksskolan i Stockholm och Kawashima textile school i Kyoto, Japan. Just nu läser hon masterprogrammet i textil p? Konstfack. I sitt arbete jobbar Katja skulpturalt och undersöker olika materials möten och blandningar. Hennes examensarbete p? HV-skola var en röd dräkt i lin och lösh?r där olika strukturer, tekniker och material blandades med varandra.
Katja Beckman tilldelas 5 000 kronor fr?n Ingeborg Strömbergs stiftelse med motiveringen: Utifr?n traditionella stick- och vävtekniker utformar Katja de mest fantastiska former. Hon tilldelas 5 000 kr för att fortsätta utforska strukturer och skulpturala former inom vävningen.

Carl Lamberths stiftelse:
Marie Sundberg, Göteborg
Marie Sundberg har utbildat sig p? HV-skola i tre ?r inom vävning och konstsömnad där hon avslutade sina studier med att ta gesällbrev i handvävning/konstvävning. Nu studerar Marie textilkonst p? HDK i Göteborg där hon har hittat en teknik som hon ser som sitt uttryckssätt. Nämligen stickning som hon hittills endast har utforskat p? ett tv?dimensionellt plan. I sitt examensarbete vill hon ta det till en tredimensionell niv? och detta med inspiration fr?n Abisko och Kiruna.
Marie Sundberg har tilldelats 15 000 kronor fr?n Cal Lamberts stiftelse med motiveringen: Marie har en stark förankring i hantverket och använder teknikerna p? ett fritt och spännande sätt. Genom en studieresa till Kiruna och Abisko vill hon samla inspiration och material till sitt examensarbete. Arbetet blir en samtidskommentar kring fr?gan om en hel stad kan flyttas.

Om stipendierna:
Medel till stipendierna hämtas ur olika stiftelser som Hemslöjden förvaltar.
Bo Hammarskjölds stiftelse ? 50 000 kronor
I ?r delas 50 000 kronor ut fr?n Bo Hammarskjölds stiftelse. Stipendiet ska ges till en person, företrädesvis yngre, som är verksam inom Hemslöjden. Pengarna ska användas till studier som gynnar hemslöjdsrörelsen.
Ingeborg Strömbergs stiftelse ? 10 000 kronor
Medel ur Ingeborg Strömbergs stiftelse delas ut till en yngre slöjdare som vill ta vara p? och utveckla slöjden och öka sin yrkesskicklighet. Stipendiet ska användas till utbildning i Sverige.
Märta Gahns stiftelse ? 25 000 kr
Stipendiet delas ut till textilkonstnärer som har intresse för och som ägnar sig ?t sakrala uppgifter inom textilkonsten. Utdelning kan även ske till fritt arbetande textilkonstnärer. Stipendiet ska användas till utbildning.
Carl Lamberths stiftelse ? 15 000 kronor
Carl Lamberths stipendium delas ut till formgivare som anlitats av föreningar anslutna till Hemslöjdens riksförbund för studieresor, företrädesvis utomlands.

Mer info om Hemslöjdens stipendier: www.hemslojden.org/stipendier
Mer info om eventet Handmade Issues: www.hemslojden.org/handmade
Kontakt
Per Björklund
08-54 54 94 58 / 070- 890 94 58
[email protected]

Hemslöjden är en ideell organisation med fler än 90 medlemsföreningar runt om i landet som tillvaratar, utvecklar och förnyar handgjort skapande. Oavsett om du är nybörjare eller expert finns massor av möjligheter inom v?r verksamhet. F? tillg?ng till kunskap, inspiration och ett nätverk av människor som delar ditt intresse. Välkommen till Hemslöjden.

24300Skicka som e-post
Share this

Similar Posts