Læring

Her er Norges beste studenter

P? det ellevte ?ret Universum k?rer ?rets student var det rekord mange s?knader med talentfulle studenter. Under fjor?rets utdeling av ?rets student var det jentene som dominerte p? scenen, men guttene fikk revansje i ?r og viste fremragende resultater og engasjement og kuppet dermed hele k?ringen.
Det er det internasjonale analyse- og konsulentselskapet Universum som sammen med econa, FMC Technologies og NITO st?r bak k?ringen av ?rets student i kategoriene ?konomi, IT og teknologi, mens Microsoft delte ut prisen til ?rets studentprosjekt for f?rste gang. Ogs? i ?r var det sosialt engasjement og faglig sterke resultater som var utslagsgivende.
NITO, som st?r bak prisen ?rets IT student, falt valget til slutt p? Simon Pettersen Nguyen. Juryen i NITO har f?lgende begrunnelse ?At ?rets IT student vil hjelpe samfunnet gjennom ? hjelpe barn med autisme, synes juryen er utrolig fint! En slik student fortjener bel?nning, og kanskje vil det motivere vinneren til ? fortsette slik. Dette er prisverdig?.
Econa, som deler ut prisen p? det femte ?ret, ble i ?r imponert over ?konomistudenten Didrik Magnus Alexis Svendsen. ?rets vinner har imponert juryen med internasjonal erfaring, spennende bakgrunn og ved ? bruke ?konomifaget aktivt i s?ken etter bedre l?sninger ogs? i andre deler av verden enn sin egen.
Kristoffer Lorentsen som er en bachelorstudent ved H?yskolen i Telemark vant kategorien ?rets
teknologistudent, og juryen i FMC Technologies vektla spesielt hans evne til ? g? bygge videre p? tidligere utdanning. Han utnytter dette ved ? ut?ve entrepen?r?nd i felleskap med andre samt ? ta lederansvar innenfor organisasjoner som kommer h?gskolen, studentene og samfunnet til gode.

Frivillighet p? nett til topps
Juryen som besto av flere sentrale ansatte fra ulike instanser i Microsoft utropte Deedly til ?rets studentprosjekt. HR manager Kristin Ruud har f?lgende ? si om vinnerprosjektet ? Ideen med ? skape et virtuelt loppemarked for varer og tjenester likte vi sv?rt godt. Vi synes studentene har en innovativ tiln?rming til en solid norsk tradisjon ? frivillig arbeid. Ved ? tilby en ?pen markedsplass for frivillige tjenester p? nettet, vil studentene fors?ke ? engasjere unge mennesker der hvor aldersgruppen befinner seg, samtidig som de gj?r tjenestene oversiktlige og tilgjengelige for kunder over hele landet. Rett og slett en god ide! Vi m? ogs? innr?mme at studentenes ?nske om ? gj?re verden litt bedre,
gikk rett til hjertet i et selskap som v?rt?. De heldige vinnerne og studentene bak prosjektet er NHH studenten Gisle Birkeland og UIB studenten Syed Rahim Nicolay Ali.
Om Universum
Analyse- og konsulentbyr?et Universum gjennomf?rer unders?kelser blant studenter og yrkesaktive hvor arbeidsmarkedet blir kartlagt

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy