SE

Hightech inte avgörande för snabb tillväxt

2014-09-16 09:00 Örebro universitet ? Det finns en hype kring entreprenörskap, där det ofta talas om att vi m?ste satsa p? högteknologiska företag med mycket forskning och utveckling för att skapa tillväxt. Men den här avhandlingen visar att det snarare kunskapsintensiva än högteknologiska företag, som växer snabbt, säger Niklas Elert i en kommentar till sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Örebro universitet.

? Det finns en hype kring entreprenörskap, där det ofta talas om att vi m?ste satsa p? högteknologiska företag med mycket forskning och utveckling för att skapa tillväxt. Men den här avhandlingen visar att det snarare kunskapsintensiva än högteknologiska företag, som växer snabbt, säger Niklas Elert i en kommentar till sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Örebro universitet.
Genom att jämföra ekonomiska data fr?n alla svenska aktiebolag mellan 1997 och 2010 studerar avhandlingen Economic Dynamism ? Essays on firm entry and firm growth den ekonomiska dynamiken i nyföretagande och tillväxt.
I ett av kapitlen fördjupar sig Elert i om det finns särskilt m?nga snabbväxande företag bland hightech-företag. Snabbväxande företag definierats som den procent av alla företag, som under tre ?r haft den snabbaste tillväxten av sin omsättning och personal, tv? m?tt som tenderar att samvariera. Det är en vanlig uppfattning att politiker bör ge högteknologiska företag stöd, eftersom de satsar mycket p? forskning och utveckling, FoU, och därmed skulle ha förutsättningar att växa snabbt.
? Men paradoxalt nog finner vi inte det sambandet, FoU-industrier tycks inte vara den bästa grogrunden för snabbväxande företag. Det tycks snarare vara bland kunskapsintensiva tjänsteföretag som snabbväxarna finns. Det ser ut som att en välutbildad personal snarare än high tech är en tydligare tillväxtfaktor.
Det här innebär inte att högteknologiska uppfinningar inte är viktiga eller betydelsefulla, men det är kanske inte företag p? den absoluta forskningsfronten som växer snabbt och skapar m?nga nya jobb.
? Vi ser ocks? att det oftast är unga företag, som växer snabbt, men det är ju ingen tillräcklig faktor för tillväxt, de flesta företag växer inte. Men m?nga politiker är förtjusta i nyföretagandet och ser det som ett sätt att minska arbetslösheten. Det kan i stället leda till ?nödvändighetsentreprenörskap?, att n?gon startar företag för att hon inte kan f? ett jobb. Men har man ingen bra affärsidé riskerar det att vara d?ligt för ekonomin och för m?nga misslyckade nyföretagare är det bättre att sträva efter en anställning.
Det handlar allts? inte enbart om att stötta alla sm?företag. Men att hitta vinnarna i förväg är ocks? sv?rt.
? Det är troligen omöjligt, eftersom ekonomin förändras. Även om jag finner att kunskapsintensiva sektorer är viktiga idag kan det om tio ?r kan vara s? att det är helt andra egenskaper som dominerar bland dem som växer snabbt.
Niklas Elert menar att det är viktigare för politikerna att fokusera mera p? grundförutsättningarna för företagande, att se till att entreprenörerna är välutbildade och kunniga, att satsa generellt p? utbildning och att den h?ller hög kvalitet.
? Det är ocks? viktigt att studera nyföretagande och företagstillväxt för att först? vilken roll de spelar för ekonomin.
Kontakt: Niklas Elert, mobil: 070-390 27 51, e-post: [email protected]

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, v?rd, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy