SE

HISO’s Hjälp upprop ‘mer idrott i skolan’ i Helsingborg

2014-08-13 20:42 HISO Helsingborgsidrottens Samarbetsorganisation HISO, tillsammans med erkända Idrotts-Mästare fr?n Helsingborg, initierar och förflyttar SOK's ledares och aktivas upprop om 'mer idrott i skolan' till ett lokalt HJÄLP-upprop i Helsingborg. Vi kallar projektet för 'hjälp till mer idrott i skolan'.

HISO, tillsammans med erkända Idrotts-Mästare fr?n Helsingborg, initierar och förflyttar SOK’s ledares och aktivas upprop om ‘mer idrott i skolan’ till ett lokalt HJÄLP-upprop i Helsingborg. Vi kallar projektet för ‘hjälp till mer idrott i skolan’.

SKOLAN BEHÖVER HJÄLP!

HISO bjuder därför in involverade, engagerade och kunniga Helsingborgare till:
Kreativ och en möjlighetsorienterad dialog och debatt (via sociala medier, se nedan)
Inspirations- kunskapsseminarier och workshops v. 44 (1/2-1 dag under höstlovet i oktober)
Alla vi som förespr?kar god Hälsa och Motion till v?ra ungdomar är helt överens om att mer idrott i skolan skulle leda till ökat välbefinnande och därmed bättre studier – men det är för lite som händer …

Skolan har tuffa utmaningar och fr?gan är komplex

Skolan har det tufft och är utsatt för h?rd kritik fr?n m?nga h?ll. Skolan försöker ofta göra sitt bästa, men vi kan krasst konstatera att det tyvärr inte räcker till, varken med mer idrottstimmar eller inneh?ll. Argument och förklaringar är m?nga! Vi kan ocks? konstatera att problemet är komplext utan n?gra egentliga enkla svar och lösningar. Men vi kan inte gömma oss bakom dessa konstateranden. M?lsättning m?ste vara att hela tiden prioritera och h?rt arbeta till att finna möjligheter och lösningar till mer motion och hälsa för v?ra ungdomar, i skolan och i anslutning till skolan.

Det finns krafter och externa resurser

Vi kan vidare konstatera att skolans värld inte själv kan lösa denna fr?ga utan hjälp fr?n externa resurser och intressenter i samhället. Skolan bör aktivt söka nya vägar, metoder och arbetssätt, dels inom skolan men ocks? utanför och i samarbete med andra resurser och intressenter. Exempel p? krafter och intressenter som kan hjälpa skolan är idrottsföreningar, politiker, Helsingborgs Stad, Fritid, näringsliv, föräldrar, seniorer och andra kloka krafter. Alla dessa krafter, tillsammans med skolans egna ledare, lärare och elever, välkomnas till en dialog – en dialog som vi önskar föras i en positiv och möjlighetsorienterad anda!

Det finns goda exempel

Det finns goda exempel p? kommuner, skolor och föreningar som lyckas och är värda att lyssna p?. Är ni en av dessa? HISO kommer utifr?n denna debatt att utforma en inneh?llsrik kunskapsdag (v 44) om ‘mer idrott i skolan’, genom seminarier och workshops. Workshops som ska ge er verktyg och idéer för utveckling. Bli ditt bästa jag! Det vill en skola med ett hälsoprojekt där tv? av m?len är att öka elevers fysiska aktivitet med 50% och ökat deltagande i föreningar. Följ oss p? sociala medier s? f?r du veta mer om detta framg?ngsrika projekt och andra …

Möt oss p? Facebook för dialog

Varmt välkomna för dialog och debatt p? HISO’s Facebook-sida.
Ni som inte har Facebook välkomnas att maila, ringa HISO’s kansli eller p? annat valfritt sätt kommunicera och debattera.Telefon kansliet: 042-13 29 15E-post: [email protected]
Länkt till SOK’s ledares och aktivas upprop
Klicka här för att komma till SOK’s upprop.

Text fr?n SOK’s upprop
“Fysisk aktivitet är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser under uppväxten har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva hela livet. Forskning visar att träning p?verkar b?de hälsa och inlärningsförm?ga positivt. Efter genomförd grundskola ska varje elev idag ha f?tt 500 timmars Idrott och Hälsa. För elever p? högstadiet innebär det i genomsnitt 1 timme och 20 minuters fysisk aktivitet per veckan vilket motsvarar 12 minuters träning per dag. Det är inte tillräckligt för att f? effekt oavsett det rör sig om hälsa eller idrott, speciellt inte under en tid när det spontana idrottandet försvinner mer och mer och v?ra barn tenderar att vara alltmer stillasittande. Vi behöver mer idrott i skolan! Läget är alarmerande, inte bara för individerna och samhället i stort utan ocks? för utvecklingen inom idrotten.”

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy