Læring

Historisk likel?nn blant norske ledere

I ?r er det én bransje der lederarbeid l?nnes likt i Norge, sannsynligvis er dette historisk. Men totalt er l?nnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige ledere fremdeles stor, viser ny unders?kelse fra Lederne. Her er bransjeforskjellene.
Det har skjedd lite i utviklingen i likel?nn p? lederniv? de siste ?rene, viser Norsk Ledelsesbarometer 2012. Unders?kelsen gjennomf?res av organisasjonen Lederne blant 2745 norske ledere fra hele landet. Men for f?rste gang er det en bransje som rapporterer om lik l?nn mellom kj?nnene i lederstillinger; barnehager.

Barnehagene i m?l!
? Dette er historisk og virkelig viktig. Honn?r til b?de arbeidsgiver og arbeidstaker som har hatt et systematisk forhold til likel?nn mellom kvinner og menn. Denne sektoren b?r v?re et forbilde for andre, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Administrerende direkt?r i Private Barnehagers Landsforbund, Arild Olsen, forteller at han ikke er overrasket over funnene, men at han synes det er sv?rt gledelig.

? Dette er en bransje der kvinner virkelig har lykkes, s? det ville v?rt veldig trist om ikke det skulle v?rt likel?nn nettopp i denne sektoren. Dette er en yrkesgruppe som tar samfunnsansvar p? flere niv?er, det er derfor et paradoks at Stortinget n? skal vedta en lov som gj?r at barnehagesektoren reguleres slik at det skal v?re umulig ? tjene penger, sier Olsen.

? ellers ingen utvikling
Ledelsesbarometeret viser ogs? at kvinner i lederstillinger fremdeles tjener langt mindre enn menn. I snitt f?r en kvinnelig sjef bare 86 kroner per 100-lapp som en mann samme stilling tjener, hvis man ser bort fra olje- og gassektoren ? her er forskjellen enda st?rre. Ser man p? tallene fra i fjor var forskjellen et prosentpoeng mindre, hvilket vil si at det har v?rt en negativ utvikling.

? Det er sagt mange ganger f?r, men det er rett og slett begredelig at kvinner tjener mindre enn menn n?r de utf?rer samme arbeid. Det at barnehagesektoren har f?tt til likel?nn viser jo det er mulig, for kvinnene der er jo ikke noe annerledes enn kvinner ellers. Dette b?r andre bransjer ogs? klare ? f? til, sier Brekke.

Han synes det er gledelig at offentlig sektor ser ut til ? ha tatt et stort steg mot likel?nn, og utfordrer det private n?ringsliv til ? f?lge etter. ? I offentlig sektor er l?nnsandelen i prosent g?tt fra 89 til 96 p? ett ?r, dette omfatter mange kvinnelige ledere og er veldig bra. Det er viktig at stat og kommune g?r foran med et godt eksempel, sier Brekke.
(Pressenytt)

Slik er likel?nnen p? lederniv? i bransjene:
Barnehage: Kvinnelige ledere f?r 100 prosent av menns l?nninger i 2011. I 2010: 97 prosent.
Handel: Kvinnelige ledere f?r 83 prosent av menns l?nninger i 2011. I 2010 l? andelen p? 86 prosent.
Industri: Kvinnelige ledere f?r 86 prosent av menns l?nninger i 2011. I 2010 l? andelen p? 87 prosent.
Luftfart: Kvinnelige ledere f?r 80 prosent av menns l?nninger i 2011. I 2010 l? andelen p? 88 prosent.
Offentlig virksomhet: Kvinnelige ledere f?r 96 prosent av menns l?nninger i 2011. I 2010 l? andelen p? 89 prosent.
Olje og gass: Kvinnelige ledere f?r 78 prosent av menns l?nninger i 2011. I 2010 l? andelen p? 88 prosent.
Servicebedrifter: Kvinnelige ledere f?r 86 prosent av menns l?nninger i 2011. I 2010 l? andelen p? 85 prosent.
Vekst og attf?ring: Kvinnelige ledere f?r 99 prosent av menns l?nninger i 2011. I 2010 l? andelen p? 98 prosent.
Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2012 fra Lederne.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Canada   #KILROY   #Reisetrend Jobb   #Working Holiday-reiser